Lietuvių piligrimai atvyko Fatimą, kur, minint Mergelės Marijos apsireiškimo piemenėliams šimtmetį, vyksta Lietuvos diena. Šioje Lietuvos dienoje dalyvauja apie 600 organizuotai atvykstančių piligrimų iš Lietuvos, jiems patarnauja apie 50 kunigų, 8 vyskupai.