Gospelo muzikos atlikėjas ir mokytojas Geraldas T. Smithas.

Amerikietis Geraldas T. SMITHAS – gospelo muzikos atlikėjas, kompozitorius, dirigentas ir lektorius, išmaišęs visą pasaulį koncertuodamas ir vesdamas seminarus, lapkritį pirmą kartą lankysis ir Lietuvoje – jubiliejiniame XV Vilniaus gospelo muzikos festivalyje. Pasaulinio garso įžymybė, koncertavusi net per dvi JAV prezidento inauguracijas, pradėjo muziko karjerą barškindamas staliniais vaikiškais vargonais ir erzindamas nuolat niūniuojamomis giesmių melodijomis savo keturias seseris. Pokalbyje jis pasakoja, kaip gospelo muzika tapo jo gyvenimo būdu ir ko tikėtis klausytojams, lapkričio 11 dieną atvyksiantiems į koncertą Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje.

Esate pristatomas kaip gospelo muzikos ambasadorius, koncertavęs ir vedęs mokymus nuo Danijos Karalystės iki Puerto Riko, nuo Jordanijos iki Burkina Faso Vakarų Afrikoje. Taip pat koncertavote dviejose JAV prezidento inauguracijos ceremonijose. Visada įdomu sugrįžti į pačią pradžią ir sužinoti, nuo ko prasidėjo Jūsų įspūdinga karjera, kada ir kaip susipažinote su gospelo muzika?

Susipažinau su gospelo muzika būdamas aštuonerių metų. Kartu su savo artimaisiais lankiau baptistų bažnyčią Vašingtone, kur vėliau ėjau ir į sekmadieninę mokyklėlę. Tuo metu bažnyčios choras atlikdavo tik bažnytinius himnus, spiričiuelius ir kai kuriuos grigališkojo choralo kūrinius. Vėliau į bažnyčią atsikėlė naujas, šiuolaikiškas pastorius, jis padrąsino įtraukti daugiau jaunimo į bažnyčios šlovinimo tarnystę ir įkūrė gospelo chorą. Tai buvo naujas ir gaivus skambesys bažnyčioje, o aš kaip vaikas jį iškart pamilau. Tokia buvo pirma pažintis su gospelo muzika.

Turiu keturias seseris, dvi vyresnes ir dvi jaunesnes, taigi esu vienintelis vyras ir vidurinis vaikas šeimoje. Kai buvau maždaug devynerių, mano vyriausioji sesuo savo kambaryje turėjo mažus stalinius vargonus. Mane tie vargonai labai domino, tad aš dažnai slapčia įslinkdavau į sesės kambarį ir bandydavau pagroti, nors nieko nežinojau apie šį instrumentą.

Kiekvieną sekmadienį eidavau į bažnyčią, girdėdavau gospelo giesmes ir bandydavau balsu jas pakartoti, kad prisiminčiau melodijas. Grižęs namo vėl įslinkdavau į sesers kambarį ir išgirstas giesmes bandydavau vargonais pagroti. Seserys pykdavo ant manęs, kad nustočiau triukšmauti, bet aš jas ignoruodavau ir toliau bandydavau garsiai jas giedoti.

Vėliau išmokau pagroti giesmes vargonais, ir mano pastangos davė vaisių. Maždaug po metų savarankiško mokymosi bažnyčioje manęs paprašė akomponuoti jaunimo chorui. Ten pirmą kartą supratau, kad galiu ir dainuoti. Vėliau chore giedojau daug solo partijų. Būdamas maždaug 10 metų ir jau akompanuodamas jaunimo chorui sukūriau pirmąją savo gospelo giesmę „Atiduok savo gyvenimą Kristui“.

Gospelo muzika yra krikščioniška savo kilme, bet ji yra patraukli įvairių pažiūrų ir muzikinių skonių žmonėms. Kokia ta gospelo muzikos populiarumo paslaptis ir sėkmės formulė?

Nemanau, kad yra kokia nors gospelo muzikos paslaptis, kuri patraukia tikinčiuosius ir netikinčiuosius žmones, juos labiau patraukia Sielos patepimas ir vilnijanti Dvasios jėga, kurios kupina ši muzika. Gospelo muzika yra suprantama ir prieinama visiems, tai yra išganytojo Jėzaus Kristaus siunčiama Geroji Naujiena.

Yra graži mintis, pagal ją sukurta ir giesmė, kad „Ne paslaptis, ką Dievas gali nuveikti – tai, ką Jis padarė kitiems, Jis padarys ir tau.“ Aš tikiu, kad gospelo muzika gali paliesti ne tik mano širdį, bet ir mano brolių, ir seserų, ir visų žmonių širdis. Dievas juk nėra žmonėms šališkas, tad gospelo muzika yra Dievo meilės muzika visiems. Aš netgi manau, kad gospelo ritmas patraukia įvairių žanrų mėgėjus. Tačiau dar svarbiau, kad šios muzikos skleidžiama žinia turi galią keisti žmonių gyvenimus. Kuo daugiau kartoji Maldos žodžius, tuo labiau jie keičia tavo širdį ir atveria ją priimti Gerąją Naujieną. Aš tikiu, kad neįmanoma atlikti gospelo ir nebūti paliestam šios muzikos jėgos. Ateikite ir patirkite tai patys.

Geraldas T. Smithas.

Man teko keliauti į Vakarų Afriką, Burkina Fasą ir dirbti su vietos mokyklų mokiniais bei kitais žmonėmis iš kaimo vietovių. Nors dauguma nėra pasiturintys, jiems netrūksta meilės ir džiaugsmo, kuriuos išreiškia muzikoje. Man tai buvo nuolankumo patirtis, ir laukiu, kada galėsiu ten sugrįžti vėl.

Jums asmeniškai reiškia gospelo muzika?

Man asmeniškai tai gyvenimo būdas, nes ši muzika patraukė mane arčiau Dievo. Kadaise tyliai meldžiausi automobilyje, norėjau maldoje klausytis Dievo balso ir pajutau Jo artumą. Toje maldoje Dievas man kalbėjo į širdį, kad turėčiau keliauti po pasaulį dainuodamas visų rasių, tikėjimų ir socialinės padėties žmonėms. Po maldos buvau labai nustebęs ir sumišęs, nes iki tol nė karto nebuvau išvykęs iš savo šalies!

Praėjus trims mėnesiams gavau kvietimą iš Kopenhagos vesti gospelo muzikos mokymus. Supratau, kad tai ir yra maldoje gautos žinios pradžia. Nuo apsilankymo Danijoje aš keliauju po pasaulį tarnaudamas žmonėms, nes gospelo muzika man – Dievo duotas įrankis, kad pasiekčiau žmones visame pasaulyje ir skleisčiau Gerąją Naujieną bei Dievo meilę.

Gyvenate Jungtinėse Amerikos Valstijose, tačiau šešerius metus iš eilės Švedijoje vedėte gospelo muzikos mokymus. Ar ši muzika Švedijoje turi savo specifinį charakterį?

Taip, kiekvienas pasaulio regionas turi savo unikalias ir savitas charakteristikas, įskaitant ir gospelo muziką. Tačiau, nors muzikos atlikimo technika ir skambėjimas kiekvienoje šalyje yra skirtingas, jos skleidžiama žinia visada yra ta pati. Visų atlikėjų bendras tikslas yra muzikos turinio sklaida.

Dirbote su daugybe chorų visoje Europoje ir Afrikoje. Ar teko dirbti su žmonėmis iš skurdžių kaimo vietovių Afrikoje? Jeigu taip, kokią patirtį iš ten išsivežėte?

Taip, man teko keliauti į Vakarų Afriką, Burkina Fasą ir dirbti su vietos mokyklų mokiniais bei kitais žmonėmis iš kaimo vietovių. Nors dauguma nėra pasiturintys, jiems netrūksta meilės ir džiaugsmo, kuriuos išreiškia muzikoje. Man tai buvo nuolankumo patirtis, ir laukiu, kada galėsiu ten sugrįžti vėl. Daugelis žmonių iš kaimo vietovių Afrikoje labai palankiai priėmė gospelo muziką, jiems patiko jos energija ir dvasią keliantys giesmių žodžiai.

Galbūt dalis žmonių, kurie skaito šį pokalbį, bus įkvėpti ir norės prisijungti prie gospelo choro. Klausiu Jūsų kaip muzikos mokytojo: ko reikia norint atlikti gospelo muziką?

Gospelą gali atlikti kiekvienas norintysis, ir visi yra laukiami! Tereikia noro dainuoti ir pasiryžimo mokytis. Tvirtai tikiu, kad troškimas mokytis yra svarbesnis už gabumus. Tikintys ir netikintys žmonės visada laukiami atlikti šio žanro muziką.

Ką ruošiate ir pažadate Lietuvos auditorijai, kuri ateis į Jūsų koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje?

Esu įsitikinęs, kad kiekvienas, kuris ateis į koncertą Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje, bus paliestas nuostabios muzikos. Esu tikras, kad Dievas palaimins kiekvieną renginio dalyvį, tai bus šventinis koncertas, pilnas meilės, džiaugsmo ir laimės. Kviečiu visus ateiti ir patirti tą gerumo dvasią. Ir labai džiaugiuosi galimybe aplankyti Lietuvą ir susitikti nuostabius žmones, kurie organizuoja ir dalyvauja Vilniaus gospelo muzikos šventėje.

Geraldas T. Smithas.