Timothy Snyder ir Marci Shore yra ne tik puiki šeima, bet ir talentingi mokslininkai, idėjų istorikai. Šiame dialoge jie susitinka svarstydami idėjų svarbą istorijoje ir vadinamąjį „post-truth“ fenomeną bei jo ištakas.