Po Spalio perversmo 1917-aisiais Rusijoje prasidėjo viena tamsiausių epochų žmonijos istorijoje. Valdžioje įsitvirtinę bolševikai suformavo totalitarinį ir ateistinį režimą, pareikalavusį ne tik piliečių gyvenimų palenkimo partijos valiai, bet ir daugelio jų gyvybių. Nuo komunistinės diktatūros ypač nukentėjo tikintieji ir inteligentija.