Nuotraukos autorius Kęstutis Vanagas/BFL
© Baltijos fotografijos linija

Antradienį, lapkričio 7 d., Vatikano soduose buvo pasodinti trys ąžuoliukai, atvežti iš Lietuvos. Tai Aleksandro Stulginskio universiteto akademinės bendruomenės dovana popiežiui Pranciškui ir Šventajam Sostui artėjančių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtųjų metinių proga. Apie šią iniciatyvą pasakoja vienas jos organizatorių Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro darbuotojas Rūtenis Jančius.

Buvo pasodinti trijų ąžuolų klonai – Stelmužės ąžuolo, Mingėlos ąžuolo ir Punios šilo ąžuolo. Pačiame sodinime dalyvavo nuncijus Baltijos šalims (arkivysk. Pedro Lopez Quintana), taip pat dalyvavo (Aleksandro Stulginskio universiteto) Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. Edmundas Bartkevičius, prof. Vitas Marozas, aišku – ąžuolininkas Juozas Girinas, kuris ypatingai paruošė šituos ąžuolus pačiai kelionei, paruošė taip, kad būtų tinkama pasodinti čia, Vatikano soduose. Buvos susitarta su sodininkais. Čia reikia dėkoti ambasadoriui Petrui Zapolskui. Taip pat reikia dėkoti nunciatūrai. Sodininkai žinojo, kad atkeliauja trys ąžuolai.

Klimatas čia kitoks negu Lietuvoje. Nėra rizikos, kad neprigis?

Pagal Juozą Giriną, šitas klimatas yra tinkamas, nes čia eina riba, kur dar yra ąžuolams tinkama žemė. Čia dar yra ąžuolų arealas. Tad šiuo atveju buvo drąsiai apsispręsta, kad ąžuolėliai tikrai gali augti Vatikano soduose ir, aišku, buvo konsultuotasi su pačiais sodininkais.

Šita iniciatyva atsirado Lietuvai besiruošiant valstybės atkūrimo šimtosioms metinėms. Jos ėmėsi Aleksandro Stulginskio universitetas.

Taip. Šiuo atveju Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakultetas. Šis fakultetas kasmet organizuodavo konkursą „Mano pasaulis darniai Lietuvai“. Apaštališkasis nuncijus parūpino Šventojo Tėvo palaiminimą universiteto akademinei bendruomenei, pačiam konkursui, jo dalyviams, šeimų nariams. Atsidėkojant nuncijui už parodytą dėmesį pačiam konkursui ir universitetui, mes nusprendėme irgi kaip nors padėkoti nuncijui. Pasiūlėme jam apsilankyti Punios šile. Jis su malonumu sutiko. Lankydamasis Punios šile, nuncijus atkreipė dėmesį į ąžuolų alėją. Tuomet mums kilo mintis, kad Lietuva galėtų ką nors padovanoti Vatikanui, šiuo atveju pagalvojome apie medelius. Nuncijus atsakė: „Taip, o kodėl gi ne.“ Tuomet susėdome, diskutavome ir priėjome išvadą, kad Lietuvos ąžuolas, kuris yra mūsų stiprybės simbolis, tikrai galėtų augti Vatikano soduose. Minint valstybės atkūrimo šimtmetį nusprendėme dovanoti padėkos ženklą Šventajam Sostui už rūpestį, kad istoriniais sunkiais momentais Lietuva niekada neliko viena, ir mes jautėme nuolatinę globą, pagalbą. Tai taip pat tai padėka popiežiui už naują mūsų dangiškąjį globėją palaimintąjį Teofilių Matulionį.