Lapkričio 10-12 d. Vilniuje užbaigti jubiliejiniai Šv. Juozapato metai, skirti paminėti Bazilijonų vienuolių ordino įkūrimo 400-ąsias metines (1617 – 2017).

Renginius vainikavo sekmadienį Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčioje vykusios iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios Didysis Arkivyskupas  Sviatoslav Ševčiuk.

Renginiuose dalyvavo ir Šv. Juozapato Bazilijonų ordino vadovas Protoarchimandritas Genesio Viomar, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Volodymyr Yatsenkivskyi, atstovai iš Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos. Šv. Mišiose giedojo Bazilijonų vienuolių seminaristų choras „DEISIS“ iš Lvovo. 

Iškilmių dalyvius pasitiko atsinaujinusi Vilniaus Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčia, kurios išorė restauruojama nuo 2015 m.

Bernardinai.lt

Lietuvos valstybės istorijos archyve atidaryta paroda „Bazilijonai Lietuvoje“  (Lietuvos valstybės istorijos archyvo fonduose saugoma arti 3000 bylų, susijusių su Graikų apeigų Katalikų bažnyčios bei Bazilijonų ordino veikla ir istorija). 
 
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje veikia Vilniaus bazilijonų spaustuvės leidinių paroda. Vilniaus unitai bazilijonai garsėjo savo spaustuve, veikusia 1628–1839 metais. Po parodos atidarymo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje prie apskrito stalo apie pastarojo meto leidinius unitų bažnyčios istorijos temomis diskutavo Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos ir Baltarusijos mokslininkai.

Bernardinai.lt

Šv. Juozapato Bazilijonų vienuolių ordinas įsikūręs Vilniaus vietoje, kur buvo nukankinti pirmieji trys krikščionys-šventieji kankiniai. 1514 m. toje vietoje Švč. Trejybės bažnyčią pastatė Lietuvos didysis etmonas kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis, kaip padėką Dievui už pergalę prie Oršos prieš Maskvos kariuomenę. Brastos unija 1596 m. LDK istorinėse žemėse suvienijo Romos katalikus ir stačiatikius. Jie tapo Graikų apeigų katalikais (unitais), pavaldžiais Romos Apaštalų sostui ir turėjo didelę reikšmę Vakarų rusėnų (ukrainiečių, baltarusių) tautinių tapatybių susiformavimui.
 
Aktyviausiais Unijos įgyvendintojais tapo vienuoliai bazilijonai. Vilniaus Švč. Trejybės bazilijonų vienuolyne nuo pat XVII a. pradžios darbavosi iš Volynės kilęs šventasis Juozapatas Kuncevičius, kartu su aktyviausiu jo bendradarbiu Kijevo metropolitu Veljaminu Josifu Rutskiu 1617 m. įsteigęs Švč. Trejybės kongregaciją, dabar pasaulyje žinomą kaip Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną. Būsimas šventasis Juozapatas nuo 1618 m. buvo Polocko arkivyskupas. 1623 m. lapkričio 12 d. nužudytas Vitebske. Šv. Juozapato palaikai dabar ilsisi Romoje, Šv. Petro bazilikoje.

Nuotraukos iš Ukrainos ambasados Lietuvoje archyvo