Spalio 31 d., švenčiant Reformacijos 500 metų sukaktį, prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios buvo įžiebtas įspūdingas „gimtadienio sveikinimas“ – 500 ir Liuterio rožė.

Šią meninę instaliaciją iš 3000 žvakių vilniečiams dovanojo menininkas Julius Žėkas, Vilniaus evangelikų reformatų parapija, reformatų jaunimo draugija „Radvila“ ir UAB „Geralda“. Meninė instaliacija tapo traukos centru tiek į pamaldas besirenkantiems svečiams, tiek ir pro šalį einantiems vilniečiams.