EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus Vatikano Valstybės sekretoriate įsteigė Trečiąjį skyrių, kuris tvarkys Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos personalo reikalus. Vykdydamas savo funkcijas Trečiasis skyrius bendradarbiaus su kitais dviem skyriais – Bendrųjų reikalų, kurio kompetencijoje yra bažnytiniai reikalai ir Santykių su valstybės skyriumi, tačiau bus nuo jų nepriklausomas.

Trečiojo skyriaus kompetencijos sferoje bus tik diplomatinio personalo reikalai – kandidatų į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą atranka, jų pradinė formacija, prieš priimant į tarnybą, ir vėliau nuolatinė formacija, gyvenimo ir darbo sąlygos, paaukštinimai pareigose, atostogos ir kita.

Lig šiol Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos personalo reikalus tvarkė Delegatas apaštališkosioms nunciatūroms.