Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: „O, kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių.
    Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave; jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto“.

1 Mak 2, 15–29: Pasiliksime prie mūsų protėvių sandoros

Ps 50, 1–2. 5–6. 14–15. P.: Kas tiesiai žygiuoja, tam parodysiu Dievo išganymą.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: „O, kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave; jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavim ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto“.

Ko Jėzus verkia? Iš tikrųjų Jeruzalė 70-aisais metais buvo sugriauta. Neliko akmens ant akmens. Bet ji yra seniai atstatyta ir atrodo dar galingesnė, turtingesnė. Jėzus apie tai žinojo, nes Jis žino viską. Tai ko gi Jis taip verkė? Ko Jam gaila? Ar sienų, architektūros paminklų, žmonių ar vaikų, savo tautos kultūros paveldo?

O, kad tu šiandien suprastum, kas tau neša ramybę! Tai svarbiausia Jėzaus verksmo priežastis! Štai atėjo laukiamas Išganytojas, o žmonės Jo nepriėmė. Suprasti, kas teikia ramybę, atpažinti Dievo buvimą ir veikimą savo gyvenime, neužkietinti savo širdies – to mums reikia. Nes kas atmeta Dievą – praranda viską. Kaip nugriauta Jeruzalė.

O aš? Kur ieškau ramybės? Kas man svarbiausia? Gera muzika, filmas, draugai, o gal ir svaigalai ar ekstrasensai, o turbūt Rytų meditacija arba joga?

Dievo Žodis mus šiandien kviečia atverti savo akis ir pamatyti Jėzų. Atverti savo širdį ir priimti Jo valią. Ieškokime Dievo ir Jo Karalystės, ir viskas bus mums pridėta. Labai gerai žinau, kur Jo ieškoti ir rasti. Tegul šiandien lieka su manim šv. Augustino žodžiai: „Nerami mūsų širdis, kol neras atilsio Tavyje.“

Tai konkrečiai. Ką esu nusprendęs šiandien padaryti?

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai