Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos archyvo nuotrauka

Lapkričio 26 d., sekmadienį, Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijoje (Bokštų g. 10) vyks tituliniai Kristaus Karaliaus atlaidai, kurių metu, 10 30 val., Telšių vyskupas  Kęstutis Kėvalas iškilmingai pašventins centrines bronzines duris, skirtas paminėti 600 m. žemaičių krikštui ir 100 m. Nepriklausomos Lietuvos paskelbimui.

Kristaus Karaliaus šventė – tai paskutinis liturginių metų sekmadienis, kuris užbaigia buvusius ir pradeda naujus liturginius metus. Užrašas naujosiose duryse primins Jėzaus žodžius: Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų (Jn. 10,10). Kviečiame dėkoti Dievui už tikėjimo ir nepriklausomybės dovanas.

Klaipėdos miesto dekanato nuotr.