Valdas Mackela. Asmeninio archyvo nuotr.

Penktadienio, lapkričio 24-osios vakarą, po ilgos ligos į Tėvo namus iškeliavo dr. Valdas Mackela – Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos fakulteto dėstytojas, Vilniaus Universiteto Religinių studijų centro bendradarbis.

Apie tai savo feisbuko paskyroje pranešė velionio žmona Dalia Mackelienė: „Šį vakarą Viešpats pasilenkė ir pabučiavo savo mylimąjį Valdą Mackelą. Melskime už jo nuostabios sielos kelionę.“

Dogminės teologijos dėstytojas Valdas Mackela aktyviai talkino kurdamas „Marijos radijo“ laidas, skaitė viešas paskaitas, bendradarbiavo sielovadoje. 

Atsisveikinti ir melstis už Valdą Mackelą artimieji kviečia sekmadienį (lapkričio 26 d.) nuo 9 val. Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios Šv. Mykolo koplyčioje (Maironio g. 10).

Šventos Mišios už Valdą bus aukojamos sekmadienį 18.30 val. Bernardinų bažnyčioje. Po Šventų Mišių - šlovinimo ir liudijimų vakaras.

Pirmadienį 10 val. išlydėjimas į Raudondvario bažnyčią (M. Valančiaus g. 24, Kauno raj.), kurioje Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių - laidotuvės Raudondvario naujosiose kapinėse.

„Tęsiant Valdo misiją, kviestume vietoj gėlių palikti auką, kuri bus skirta jaunimo evangelizacijos veiklai“ – kviečia bičiuliai ir artimieji.

„Bernardinai.lt“ redakcija nuoširdžiai užjaučia visus artimuosius ir bičiulius, gedinčius dėl Valdo mirties. Dėkojame Dievui už visą jo gyvenimą ir meldžiame - „Amžinoji šviesa jam tešviečia".

Gyvenimo kelias 

Valdas Mackela gimė 1972 m. Kaune, Vytauto ir Janinos šeimoje. Jaunesnis brolis – Dalius Mackela.

1991 m. baigė Kauno „Rasos“ vidurinę mokyklą.

1991 m. įstojo į atkurtojo Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Civilizacijų istorijos specialybę.

Nuo 1991 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto teologijos-filosofijos fakultete. 1992-1993 m. studijavo Kalbos ir katechetikos institute Gaminge, Austrijoje.

1995 m. Vytauto Didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete suteiktas teologijos bakalauro laipsnis. Darbo tema: „Aukščiausios realybės patirtis mistikoje“.

1997 m. Vytauto Didžiojo universitete Katalikų teologijos fakultete suteiktas teologijos licenciato laipsnis. Darbo tema: „Žmogaus išganymo ir pasaulio eschatologijos sofiologinė interpretacija šiuolaikinėje stačiatikių teologijoje“.

1998 m. studijavo Varšuvos Kardinolo Stepono Višinskio Universitete.

Nuo 1998 m. iki 2003 m. ir pastaruosius keletą metų buvo Vilniaus Universiteto Religijos studijų ir tyrimų centro bendradarbis.

1998–2005 m. bendradarbiavo savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“, katalikiškame mėnraštyje „Sandora“, redagavo žurnalą jaunimui „Lux“, dirbo „Katalikų pasaulio“ leidyklos knygų leidybos skyriuje, kūrė laidas „Šventadienio mintys“ LRT televizijoje. Yra publikavęs mokslinių ir publicistinių straipsnių, išvertęs Popiežiškosios Biblijos komisijos dokumentą „Biblijos aiškinimas Bažnyčioje“, keletą teologinių ir krikščioniškojo maldingumo knygų, dalyvavęs daugelyje respublikinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų ir seminarų.

2012 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė Daktaro disertaciją Jėzus Kristus apokrifinėse evangelijose. Ortodoksija ir erezija ankstyvojoje krikščionybėje“.

Dėstė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete.

Aktyviai dalyvavo katalikų charizminiame atsinaujinime („Gyvieji akmenys“, „Naujojo Sandora“ ir kitos bendruomenės).

2012 m. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje sutiko ir pamilo Dalią. Toje pačioje bažnyčioje vysk. Kęstutis Kėvalas juos sutuokė 2015 m.

Po 167 dienų narsios kovos su liga 2017 m. lapkričio 24 d. Valdas iškeliavo pas Viešpatį.