Kelly Sikkema/unsplash.com

Šiandien smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai skirtoje konferencijoje pagalbą aukoms teikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, socialiniai darbuotojai ir vaiko teisių specialistai, teisėsaugos, Seimo, Prezidentūros, ambasadų atstovai, užsienio ekspertai analizuoja, kaip stiprinti koordinuotą institucijų atsaką reaguojant į smurto atvejus ir užkertant jam kelią.

Kaip sveikindamas renginio dalyvius pabrėžia socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, teikiant pagalbą smurtą patiriantiems asmenims ypatingai svarbus visų institucijų bendradarbiavimas, t.y. – koordinuotas institucijų atsakas: „Kiekvienas žino savo stiprybes ir silpnybes, o kartu gali suteikti efektyvią pagalbą.“

Įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, jau yra sukurti tam tikri koordinaciniai mechanizmai, pavyzdžiui, policijos ir specializuotos pagalbos centrų bendradarbiavimas. Vis dėlto, anot ministro L. Kukuraičio, siekiant kovoti su stipriai paplitusiu smurto reiškiniu iš esmės, reikia kur kas labiau konsoliduotų ir koordinuotų pastangų.

www.socmin.lt nuotrauka

„Pastangas reikia sutelkti daugelyje sričių, pradedant visuomenės švietimu ir netolerancijos smurtui skatinimu, viešojo ir trečiojo sektoriaus specialistų mokymais, tęsiant bendrųjų paslaugų šeimoms plėtra, specializuotos pagalbos nukentėjusiems vystymu ir baigiant efektyvesniu tarpinstituciniu bendradarbiavimu savivaldos ir nacionaliniu lygmeniu“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje konferencijoje svečius taip pat sveikina Norvegijos karalystės ambasados Lietuvoje reikalų patikėtinė Anne Sofie Bjelland, gerąja savo šalių patirtimi sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemą dalinasi Jungtinių Amerikos Valstijų ir Maltos atstovai. Nevyriausybinių organizacijų atstovai pristato veiklos ypatumus teikiant pagalbą smurto aukoms, įskaitant vaikus, tapusius smurto artimoje aplinkoje liudininkais, rezultatus ir iššūkius, konferencijos dalyviai dirbdami grupėse ieško būdų, kaip stiprinti pagalbą ir prevenciją.

Tyrimai rodo, kad visuomenėje vis labiau įsitvirtina naujas požiūris į smurtą, kaip žmogaus teisių pažeidimą, didėja visuomenės sąmoningumas smurto artimoje aplinkoje atžvilgiu. Išaugęs asmenų, gavusių pagalbą, skaičius rodo didėjantį visuomenės sąmoningumą ir atvirumą bei didėjantį ryžtą kreiptis pagalbos. Ministerijos užsakymu atlikto visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis visuomenės žinomumas apie įstaigas bei organizacijas, kurios padeda nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, per pastaruosius metus padidėjo beveik dvigubai – nuo 39,1 proc. 2014 m. iki 60,7 proc. pernai. Atsižvelgiant į pagalbos poreikio didėjimą ir siekiant stiprinti teikiamos pagalbos kokybę, ateinantiems metams planuojama didinti finansavimą smurto artimoje aplinkoje pagalbai ir prevencijai.