Hannah Arendt žinoma kaip autorė, kuri visą gyvenimą bandė suprasti XX a. blogį, totalitarizmą ir Holokaustą. Kaip susiję šie apmąstymai ir toks pakylėtas požiūris į politiką? Kaip pastanga suprasti baisiausius nesenos istorijos epizodus susijusi su tokia idealizuojančia, aktyvų dalyvavimą akcentuojančia politikos koncepcija? Tokius klausimus savo tekste užduoda filosofas Simas Čelutka. Tuo tarpu mūsų archyviniame tekste pati filosofė gvildena klausimą, kas leidžia iškilti totalitarizmui.