Vasario 16-osios akto atradėjas, Vytauto Didžiojo universiteto Viešojo administravimo katedros profesorius Liudas Mažylis. Jono Petronio nuotr.

Lietuvos visuomenė profesorių politologą Liudą Mažylį labiausiai įsidėmėjo dėl pernai jo surastų 1918 m. vasario 16-osios nepriklausomybės akto originalų lietuvių ir vokiečių kalbomis. Tačiau prof. L. Mažylis ne mažiau nuveikė populiarindamas Lietuvoje vakarietiškos žurnalistikos principus, nuodugniai tyrinėjo Atgimimo laikų (1990–1991 metų) lietuviškos žiniasklaidos vaidmenį atkuriant, ginant, stiprinant valstybę. 

Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premijos vertinimo komisija vieningai nusprendė aukščiausią kasmetinį draugijos apdovanojimą – premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“– skirti Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui L. Mažyliui už ilgametę spaudos publicisto – humanitaro, o pastaruoju metu – ir televizijos laidų vedėjo veiklą, atkaklius ieškojimus, kuriuos vainikavo surastas Vasario 16-osios aktas.

Apdovanojimas iškilmingai bus įteikiamas sausio 11 d. 16 val. Kaune, istorinėje Prezidentūroje (Vilniaus g. 33). Premijos mecenatas –ūkininkas, teisininkas Kazys Starkevičius. 

Keli L. Mažylio (g. 1954 m.) žurnalistinės biografijos faktai: 1990–1993 metais – dienraščio „Kauno laikas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1993–1998 metais – Kauno miesto savivaldybės atstovas spaudai, spaudos centro vadovas. Jo straipsnius taip pat spausdino leidiniai„Kauno aidas“, „Lietuvos aidas“, „Tėvynės sargas“, „Apžvalga“, „Savivaldybių žinios“, „Veidas“. Dabar L. Mažylis – populiariaus LRT dokumentinių apybraižų ciklo „Šiandien prieš 100 metų“ vedėjas.

2016 m. kovo 11-osios išvakarėse Vytauto Didžiojo universiteto III rūmų vestibiulyje (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) veikė prof. L. Mažylio pastangomis surengta paroda „Sąjūdžio plakatai ir spauda 1989-1991“: universiteto akademinė bendruomenė ir plačioji visuomenė galėjo pamatyti L. Mažylio surinktus, išsaugotus Atgimimo laikotarpio plakatus, spaudos leidinius („Kauno aidą“, „Kauno laiką“, dramatiškomis sovietinės 1991 m. sausio agresijos dienomis leistą „Laisvąjį Kauną“), istorines, anksčiau neskelbtas nuotraukas, net tuomečių politikų karikatūras.

Stasio Lozoraičio žurnalistinė premija įsteigta 1998 metais. Prof. L. Mažylis – jau 20-asis jos laureatas.

Lietuvos žurnalistų draugijos informacija