Lietuvos šimtmečio metais minime ir daugiau svarbių datų. Lygiai prieš 100 metų Vilniaus vyskupu konsekruotas palaimintasis Jurgis Matulaitis.

Jo įsteigtai moterų vienuolių kongregacijai – Švč. M. Marijos nekaltojo prasidėjimo vardienių seserims – taip pat 100! O Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijai – 10 metų.

Šios visos sukaktys bus paminėtos sausio 27 d. Marijampolėje, tradiciškai švenčiant pal. Jurgio liturginį minėjimą. Tądien vyks ir Draugijos konferencija.

PROGRAMA

10.00 Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)

10.15 Sveikinimo žodžiai

10.30 Konferencija:

Pal. Jurgio Matulaičio – Vilniaus vyskupo veidas. Kun. br. Julius SASNAUSKAS OFM 

11.30 Rožinio malda Pal. J. Matulaičio koplyčioje Šv. Ark. Mykolo bazilikoje 

12.00 Šv. Mišios Marijampolės Šv. Ark. Mykolo bazilikoje 

13.30 Agapė - susitikimas Marijampolės dramos teatre

 

14.15 Liudijimai:

- Pasauliečiai po pal. Jurgio vėliava. Kun. teol. lic, Gintaras URBŠTAS

- Vargdienių seserys – pal. Jurgio dukros. Ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS

15.00 Meninė programa

15.30 Siuntimo žodis ir baigiamoji malda

Marijonų ir Vargdienių seserų inf.