Kalėdų laikotarpis Šiaulių vyskupijoje baigtas iškilminga ir džiugia švente šeimoms.

Sausio 7 d., švenčiant Trijų karalių iškilmę, Šiauliuose vyko tradicinė, septynioliktoji, Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė „Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30).

Šventė Šiaulių arenoje prasidėjo 12 val. šventosiomis Mišiomis. Jas aukojo Vilniaus vyskupas Arūnas Poniškaitis, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, rašoma vyskupijos internetiniame puslapyje.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Eucharistijai vadovavo šventės iniciatorius ir globėjas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamokslą sakė vysk. Kęstutis Kėvalas. Po šv. Mišių iš Italijos atvykusi smuikininkė Saulė Kilaitė pristatė muzikinę programą „Muzikinė kelionė piligrimų keliais“, kurioje didžiausias dėmesys skirtas Švč. Mergelei Marijai. Smuikininkei padėjo šokėja ir choreografė Diana Vonžodaitė, menines vaizdo projekcijas parengė Roland Tapi‘, režisierius – Carlo Cortizano.

Saulė Kilaitė pristatė neįprastą piligriminę kelionę muzikos garsais po įvairias pasaulio šalis, kurias palietė Dievo Motinos apsireiškimai. Kelionėje šventės dalyviai susipažino su įvairių šalių kultūra, tradicijomis, skirtumais, patyrė dvasinę bendrystę, nes „tikėjimas, muzika, malda suartina visus be išimties“.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Svarbiausias Šeimų šventės akcentas – santuokos įžadų atnaujinimas.  „Šeimoms tai labai jaudinanti ir jautri akimirka“, – vyskupo Eugenijaus Bartulio žodžius cituoja Šiaulių dienraštis „Etaplius“. Toks renginys, vyskupo įsitikinimu, atlieka labai svarbų vaidmenį šiandienos visuomenėje. „Šiandien šeimoms labai reikia atramos, pavyzdžio, kaip išsaugoti tikėjimą, meilę ir bendrystę. Ši šventė kaip tik to ir moko“, – sakė Eugenijus Bartulis.

Šventę organizavo Šiaulių kurija, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras, Šiaulių  miesto savivaldybė. Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė yra tapusi gražia tradicija daugeliui Lietuvos šeimų.

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija

Aldonos Sireikienės nuotr.

Šiaulių vyskupija