Bioetikos profesorius kun. Andrius Narbekovas atskleidžia esminį moralinį skirtumą tarp pasyvios eutanazijos ir leidimo žmogui numirti natūralia mirtimi. Apie vadinamąjį užsispyrėlišką gydymą, kodėl jo turėtų būti atsisakyta, daugiau pasakoja Romos Popiežiškojo universiteto profesorius kun. Vidas Balčius.