Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfiejaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. 
    Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų, išvydę jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: „Kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“
    Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams! Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“.

1 Sam 9, 1–4. 17–19; 10, 1a: Čia tas vyras, apie kurį kalbėjo Viešpats, – Saulius viešpataus jo tautai

Ps 21, 2–3. 4–5. 6–7. P.: Džiaugiasi valdovas, Viešpatie, tavo galybe.


Evangelijos ištrauką komentuoja kun. Nerijus Pipiras

Kuo toliau, tuo labiau Jėzus neatitinka normų. Atleisdamas nuodėmes išgydė paralyžiuotąjį, praeidamas, lyg tarp kitko, pažvelgęs Levio pusėn, pakeitė šio žmogaus gyvenimą.

Tą valandą, ko gero, Levis tik atliko savo kasdienes funkcijas: prižiūrėjo, kad būtų laikomasi civilinių teisės normų reikalavimų, mokesčių sistema funkcionuotų. Vienu žodžiu, jis tarnavo svetimiesiems. Todėl tikrai keista, kaip nuo vieno Jėzaus žvilgsnio daug kas keičiasi. Žmogus palieka savo tarnybos vietą ir netgi pasikviečia Jėzų pas save.

Dar keistesnė atrodo Jėzaus pozicija. Jis neatstumia kvietimo. Ir kaip, rodos, neprikiši, kad va, tas mokytojas, anaiptol Jis nėra joks autoritetas, nes valgo su muitininkais ir nusidėjėliais.

Vis dėlto Jėzus ne tik aniems teisuoliams, bet ir šių dienų žmogui primena, jog Jis atėjo ne teisti, bet gelbėti. Gelbstintis Dievas, kuris žvilgsniu keičia nusistovėjusią tvarką ir netgi gyvenimą.

Ar Jam dar liko kokia nors vieta prie mūsų stalo? Gal visai būtų prasminga ir mums, užuot žvelgę į tai, kaip negerai gyvena artimas ar kaimynas, paprasčiausiai kaip Levis pasikvieskime Jėzų į savo namus? Tą, kuris, net neabejoju, ir šiandien praėjo mūsų gyvenimo paežere...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai