Gal kartais pavydime apaštalams ir jų amžininkams, kurie savo akmis matė Jėzų. O mes, eiliniai šių dienų žmonės, tikintys, kad Jis gyvas ir mums artimas, kur galime jį sutikti?

Evangelijoje šįkart pasakojama, kad Jonas Krikštytojas – paskutinysis Senojo Testamento pranašas – paliudija savo mokiniams: štai pagaliau tas, kurio laukėme. Pasitraukia, užleisdamas vietą Jėzui. Du jo mokiniai nuseka Jėzų, o šis juos pasitikdamas drąsina: „Ateikite ir pamatysite.“

O kur mes šiandien galime ateiti ir pamatyti? Sutikti Jėzų ir patirti, koks Jis išties yra?

Homilijos autorius – Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas, kun. Saulius Bužauskas

Bernardinai.TV