Pasirodė kultūrininko ir publicisto Vytauto Toleikio atsiminimų knyga „Pasakojimai prabudus“ – neįprastai drąsūs, atviri, liūdni ir juokingi, gyvi ir skaidrūs atsiminimai apie gyvenimą XX a. 7–8 dešimtmečių tarybų Lietuvoje. Autorius jį aprašo kone etnografiškai detaliai, sąžiningai, saviironiškai: „Dezodorantas atsirado perestrojkos laikais. Pažastų niekas neskuto, panos neskuto ir blauzdų. Šokių vakarui visi išsitrinkdavo galvas. Kaip dar Valančiaus pamokyti prieš pirmąją komuniją. Bachūrų švarios panagės – svarbu, bet ne tragedija. Daug svarbiau, kad nesmirdėtų iš burnos, net tokio gaiviklio buteliuką turėjau.“

Kaimo šokiaiNaujasis židinys–Aidai