Semiotikas A. J. Greimas yra rašęs: „Meno istorikas Baltrušaitis į Rytus nuo Berlyno žinomas kaip poeto Baltrušaičio sūnus, o į Vakarus nuo Berlyno poetas Baltrušaitis žinomas kaip meno istoriko Baltrušaičio tėvas.“ Šiandien sukanka 30 metų nuo vieno žymiausių viduramžių meno tyrinėtojų Europoje Jurgio Baltrušaičio (jaunesniojo) mirties. Tad kviečiame prisiminti tėvą ir sūnų Baltrušaičius.

Diplomatai-pranašai. Baltrušaitis ir MilašiusRosita Garškaitė - Post scriptum