Reformacija, kaip religinis sąjūdis, kilęs prieš 500 metų, pakeitė ne tik religijos istoriją. Reformuota krikščionybė įsitvirtino daugyje Europos šalių pakeisdama žmonių požiūrį ne tik į Dievą, Bažnyčią, valstybę, bet ir į kasdienius dalykus – darbą, mokslą, gimtąją kalbą. Dalinamės Ingos Lukšaitės knygos „Kai tikėjimas keitė pasaulį... Reformacija Lietuvoje“ ištrauka, kurioje ji nagrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų bažnyčios organizavimasį ir veiklą XVI amžiaus šeštąjį–septintąjį dešimtmečiais, taip pat Raimondos Ravaitytės-Meyer tekstu apie šią iškilią mokslininkę, apdovanotą Liudviko Rėzos premija.

Mokslininkė, kultūros atminties kūrėjaRaimonda Ravaitytė - Meyer - Durys