Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. 1918–2018. 2018. Dail. Lina Kalinauskaitė

Minint valstybės atkūrimo šimtmetį Lietuvos nacionaliniame muziejuje pristatomi šešiolikos dailininkų medaliai, skirti Lietuvos jubiliejui.

„Medalio menas glaudžiai susijęs su valstybingumu – tautinių vertybių išlaikymu, svarbiausių valstybės praeities ir dabarties įvykių įamžinimu, valstybei nusipelniusių asmenybių pagerbimu. Mažasis skulptūros paminklas medalis – svarbus siunčiamos žinios skleidėjas, turintis išliekamąją istorinę, kultūrinę, edukacinę vertę“, – teigia parodos kuratorė Regina Ablėnienė. 

Medalis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui

Parodą sudaro dvi dalys. Pirmoje eksponuojamas dailininkės Linos Kalinauskaitės 2018 m. sukurtas medalis „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. 1918–2018“. Rodomas keliais skirtingais būdais pagamintas medalis: iš žalvario, sidabro ir auksuoto žalvario kaldintas Lietuvos monetų kalykloje ir pagamintas iš vario galvanoplastikos būdu. 

„Lina Kalinauskaitė – jauna, aktyvi menininkė, tapo, kuria istorinės tematikos, žymių žmonių ir svarbių sukakčių atminimo medalius, yra sukūrusi medalių kolekciją „Didingoji Lietuva“, – medalio autorę pristato R. Ablėnienė.

Pasak kūrėjos, jai rūpėjo pagerbti šią neeilinę datą Lietuvos valstybingumo istorijoje. 

„Tema sudėtinga, nes iš daugybės iškilių asmenybių ir reikšmingų įvykių reikėjo išrinkti verčiausius. Iš kultūros žmonių sulaukus daug pasiūlymų, teko rinktis, grupuojant pagal veiklos sritis, kad būtų atspindėti įvairių sričių atstovai – kultūros veikėjai, mokslininkai, politikai, kariškiai. Tai yra asmenybės, kurios kūrė naująją Lietuvą, vadovavo jai, gynė ir garsino“, – sako medalio autorė, dailininkė L. Kalinauskaitė.

Pranas Dovydaitis (1886–1942). 2017. Dail. Jonas Žukas

Anot parodos kuratorės R. Ablėnienės, medalyje siekta įamžinti ir pagrindines nepriklausomybės kovas. Taip pat pristatoma su medalio kūrimu ir gamyba susijusi papildoma medžiaga, atskleidžianti ilgą ir sudėtingą, beveik dvejus metus trukusį medalio kelią: pirminę idėją pieštuku popieriuje reprezentuoja medalių eskizai, tolesnius kūrybos etapus – plastilino ir gipso modeliai, formos, o galutinį rezultatą matome įkūnytą medalyje. 

Šimtmečio istorija žymiausių Lietuvos medalininkų darbuose

Antroje parodos dalyje eksponuojama 40 darbų, sukurtų kitų žymių Lietuvos medalininkų: klaipėdiečio Daniaus Drulio, telšiečių Petro Gintalo, Romualdo Inčirausko, vilniečių Tamaros Janovos, Beno Narbuto, Jono Noro Naruševičiaus, Antano Olbuto, Skaistės Jūratės Žilienės, Gedimino ir Leono Žuklių, kauniečio Gvido Latako, anykštėno Jono Žuko. Eksponuojamuose medaliuose įamžinti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti valstybės kelyje į nepriklausomybę daug nusipelnę žmonės, laisvės ir Lietuvos valstybingumo simboliai: Gediminaičių stulpai, Vilniaus Aukštutinės pilies bokštas, Juozo Zikaro (1881–1944) skulptūra „Laisvė“. 

Lankytojai galės išvysti ir daugelio Lietuvos banko proginių monetų autoriaus Giedriaus Paulauskio sukurtą ir aštuonių vienetų tiražu Lietuvos monetų kalykloje nukaldintą auksinę plaketę, skirtą pirmiesiems Lietuvos prezidentams Antanui Smetonai, Aleksandrui Stulginskiui ir Kaziui Griniui pagerbti. Ją parodai maloniai sutiko paskolinti numizmatas Eugenijus Ivanauskas. 

Prezidentai Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius. 2017. Dail. Giedrius Paulauskis

Parodoje eksponuojami medaliai ir plaketės atskleis ir jų gamybos galimybių įvairovę – vieni jų kaldinti kalykloje, kiti nulieti iš gipso ar bronzos, pagaminti iš vario pasitelkus galvanoplastiką, degti iš molio, naudota autorinė technika.

Didžioji dalis parodai pateiktų medalių yra autorių nuosavybė. Taip pat rodomi UAB „Monetų namai“ valstybės jubiliejaus proga išleisti ir Lietuvos nacionaliniam muziejui dovanoti darbai. Dailininkas Jonas Žukas savo sukurtą medalį, dedikuotą signatarui Pranui Dovydaičiui, padovanojo Signatarų namams.

Deklaracija. 2017. Dail. Gediminas Žuklys

Parodos „Medalis valstybės atkūrimo šimtmečiui“ atidarymo ir dailininkės Linos Kalinauskaitės medalio „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. 1918–2018“ pristatymo renginys vyks 2018 m. vasario 8 d. 16 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Senajame arsenale, Arsenalo g. 3. Renginyje dalyvaus istorikas prof. dr. Valdas Rakutis, menotyrininkė dr. Neringa Markauskaitė, medalio autorė Lina Kalinauskaitė. 

Jonas Basanavičius (1851–1927). 1989. Dail. Skaistė Jūratė Žilienė

Parodą aplankyti bus galima iki rugsėjo 9 d.