Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Akrobatinio slidinėjimo kvalifikacinės varžybos.

EPA nuotrauka

Vakar įvyko 23-ųjų Žiemos olimpinių žaidynių atidarymas, šį kartą jos vyksta Pietų Korėjoje, Pjongčange. Žaidynės tęsis iki vasario 25 dienos, jose dalyvauja beveik 3000 sportininkų iš 92 pasaulio šalių. Pirmą kartą Žiemos olimpinėse žaidynėse dalyvauja atletai iš Ekvadoro, Kosovo, Malaizijos, Singapūro, Nigerijos bei Eritrėjos. Žiemos olimpinėse žaidynėse vyksta rungtynės 15-oje žiemos sporto šakų, bus išdalinti 102 medaliai. Lietuvos delegacijoje yra 9 sportininkai, kurie dalyvaus biatlono, kalnų slidinėjimo ir slidinėjimo rungtyse. Atidarymo ceremonijoje Lietuvos vėliavą neš biatlonininkas Tomas Kaukėnas.

Trečiadienio audiencijoje olimpiečius pasveikino ir popiežius Pranciškus

Popiežius sakė: „Tradicinės olimpinės paliaubos šiais metais ypatingos. Abiejų Korėjų delegacijos žygiuos su viena vėliava ir dalyvaus varžybose kaip bendra komanda. Tai leidžia viltis pasauliu, kuriame konfliktai išsprendžiami taikiai per dialogą ir abipusę pagarbą, kaip moko ir pats sportas.

Sveikinu Tarptautinį olimpinį komitetą, atletus ir atletes, kurie dalyvauja Žaidynėse Pjongčange, valdžią ir Korėjos pusiasalio žmones. Visus lydžiu malda, kartodamas Šventojo Sosto įsipareigojimą remti kiekvieną iniciatyvą dėl taikos ir tautų susitikimo. Tegu šios Olimpinės žaidynės būna didelė draugystės ir sporto šventė! Tegu Dievas jus laimina ir globoja!“

Bažnyčios vadovai sportą prisimena ne tik per Olimpines žaidynes. Tiek popiežius Jonas Paulius II, tiek Benediktas XVI, taip pat popiežius Pranciškus ne kartą kreipėsi į sportininkus, trenerius ir įvairių sporto organizacijų atstovus. Viskuo, kas susiję su sportu, Vatikane rūpinasi Popiežiškoji kultūros taryba. 2016 metais kartu su Tarptautiniu olimpiniu komitetu bei Jungtinių tautų organizacija Popiežiškoji kultūros taryba Vatikane surengė pirmąją Tarptautinę konferenciją apie sportą ir tikėjimą „Sportas, tarnaujantis žmonijai“, joje susirinko apie 7000 dalyvių.

Kodėl Bažnyčiai rūpi sportas? Į šį klausimą padės atsakyti patys popiežiai.

Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Akrobatinio slidinėjimo kvalifikacinės varžybos.

EPA nuotrauka

Šventasis popiežius Jonas Paulius II kalba sportininkams, švenčiantiems 2000 metų jubiliejų (2000 10 28)

Sportas tikrai yra vienas iš daug žadančių reiškinių, kuris visiems suprantama kalba gali perduoti labai svarbias vertybes. Kai sportuojama gerbiant jo taisykles, jis tampa priemonė perduoti didžius žmogiškuosius ir dvasinius idealus. Bet jei sporte paliekame vietos kitiems interesams ir į centrą iškeliame kažką kitą, o ne žmogiškąjį asmenį, jis nebepasiekia savo tikrojo tikslo.

Sporte glūdinčios galimybės daro jį svarbia visuminio žmogaus vystymosi priemone ir labai naudingu elementu, kuriant žmogiškesnę visuomenę. Brolystės patirtis, dosnumas, sąžiningumas ir pagarba savam kūnui – dorybės, neabejotinai esmingai svarbios kiekvienam geram atletui – padeda kurti tokią visuomenę, kurioje antagonizmą pakeičia sveika konkurencija, pirmenybė teikiama susitikimams, o ne konfliktams, sąžiningam iššūkiui, o ne pagiežingai opozicijai.

Šventasis popiežius Jonas Paulius II homilijos metu kalba sportininkams per 2000 m. jubiliejų (2000 10 29)

Per pastarąsias Olimpines žaidynes, vykusias Sidnėjuje, mes žavėjomės didžiais atletais, metai iš metų, diena po dienos aukojusiais save, kad pasiektų tų rezultatų. Tai yra sporto, ypač olimpinio sporto logika, bet taip pat tai yra gyvenimo logika: be pasiaukojimo neįmanoma pasiekti svarbių rezultatų ar net nuoširdaus pasitenkinimo.

Žiemos olimpinės žaidynės 2018. Akrobatinio slidinėjimo kvalifikacinės varžybos.

EPA nuotrauka

Popiežius Benediktas XVI kalba Italijos olimpiniam komitetui (2012 12 17)

Jei norima, kad bet kuri sporto šaka būtų verta tų, kurie ją praktikuoja, ji turi visada tarnauti asmeniui. Svarbu yra ne tik pagarba taisyklėms, bet taip pat ir tai, kaip mes matome sportuojantį asmenį, kuriam reikia ir išsilavinimo, dvasingumo bei transcendentinių vertybių. Iš tiesų sportas – ugdantis ir lavinantis gėris, galintis žmogui atskleisti jį patį ir padėti suprasti jo paties gyvenimo vertę. 

Bažnyčiai rūpi sportas, nes jos širdyje yra žmogus, visas žmogus, ir ji suvokia, jog žaidimai veikia ugdymą, asmens formavimą, santykius ir dvasingumą. 

Mieli draugai, šias Tikėjimo metais aš taip pat noriu pabrėžti, kad sportas gali padėti ugdyti žmogų ir jo dvasinėse „rungtynėse“, taip tvarkyti gyvenimą, kad gėris nugalėtų blogį, tiesa –nesąžiningumą, meilė – neapykantą. Ir kad visų pirma tai keistų patį žmogų. O mąstant apie Naująją evangelizaciją, į sportą galime žvelgti kaip į šiuolaikinį „pagonių kiemą“, tai yra susitikimų vietą, atvirą visiems, tikintiems ir netikintiems, kur patiriamas džiaugsmas ir kalbasi žmonės iš skirtingų kultūrų, skirtingomis kalbomis, išpažįstantys skirtingas religijas.

Žiemos olimpinių žaidynių Pjongčange atidarymo ceremonija.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus kalba susirinkusiems į tarptautinę konferenciją „Sportas tarnaujantis žmonijai“ (2016 10 05)

Olimpietiškasis devizas „altius, citius, fortius” yra kvietimas puoselėti Dievo duotus talentus. […] Būtent taip sportas pranoksta gryną kūniškumą ir veda mus į dvasinę ir net mistinę tikrovę. Tos akimirkos yra lydimos didelio džiaugsmo ir pasitenkinimo, kuriuo dalintis galime visi, net ir tie, kurie nerungtyniauja.

Popiežius Pranciškus kalba susirinkusiems švęsti 70-ąjį Italijos sporto centro įkūrimo jubiliejų (2015 06 07)

Sportas yra ugdymo priemonė. Aš manau, kad jaunimui, vaikams, mažiesiems galimi trys keliai: švietimo kelias, sporto kelias ir darbo kelias, jei yra darbo vietų jaunimui! Jei šie trys keliai yra prieinami, užtikrinu jus, priklausomybių nebeliks: nereikės narkotikų, nereikės alkoholio! Kodėl? Nes mokykla veda į priekį, sportas veda į priekį, darbas veda į priekį. Nepamirškite to.

Mieli berniukai ir mergaitės, labai svarbu, kad sportas visada būtų žaidimas! Tik jei jis liks žaidimu, jis duos daug gero kūnui ir sielai. Ir pats būdamas sportininkas, aš kviečiu jus ne tik žaisti, kaip žaidžiate dabar, kviečiu jus daryti kai ką daugiau: meskite sau iššūkį gyvenimo žaidime, kaip sau iššūkį metate sporte. Drąsiai ir entuziastingai meskite sau iššūkį gėrio paieškose, tiek Bažnyčios, tiek visuomenės labui. Bendraukite vienas su kitu, taip pat su Dievu. Nesitenkinkite vidutiniškomis „lygiosiomis“, parodykit geriausia, ką galite, savo gyvenime darykite tai, kas iš tiesų yra svarbu, kas išlieka amžiais. Nesitenkinkite drungnais gyvenimais, „vidutiniškų lygiųjų“ gyvenimu, ne ne! Eikite į prieki, visada siekite pergalės!

Popiežius Pranciškus kreipėsi į Europos olimpinio komiteto narius (2013 11 23)

Sportas yra puiki priemonė integraliam žmogiškojo asmens vystymuisi. Iš tiesų sportas skatina mus sveiku būdu pranokti save ir savo asmeninį interesą. Tokia veikla treniruoja dvasią pasiaukoti ir, jei viskas suorganizuota gerai, skatina tarpusavio santykių lojalumą, taip pat pagarbą taisyklėms. Svarbu kad tie, kurie dalyvauja sporte, įvairiais lygmenimis skatintų žmogiškąsias ir religines vertybes, teisingos ir broliškos visuomenės pagrindą. Tai įmanoma, nes sporto kalba yra universali; jos nesaisto sienos, kalbos, rasės, religijos ar ideologijos; skatindamas dialogą ir priėmimą, jis turi galią suvienyti žmones. Štai kodėl tai yra neįkainojamas resursas!

Parengė Toma Bružaitė