Prieš metus buvo priimtos Vaikų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos, apibrėžusios visų rūšių smurtą prieš vaikus ir įtvirtinusios vaiko teisių užtikrinimą bei apsaugos mechanizmą. VDU profesorė Ilona Tamutienė daro įžvalgą, kad į struktūrinius pokyčius orientuota reforma „pametė“ vaiką. Paramos vaikams centro direktorė Aušra Kurienė teigia, kad pagalbos ir bendradarbiavimo poreikis turėtų atsirasti dėl bendro rūpinimosi vaikais.