Brangūs Bernardinai.lt skaitytojai, sveikiname su mūsų visų valstybės šimtmečiu. Ta proga su monsinjoru Rolandu Makricku žvelgiame į Lietuvos tarptautinio pripažinimo peripetijas 1918 metais, o Rimantas Jokimaitis mums pristato labai svarbų kanauninko Povilo Dogelio dienoraštį, kuriame tilpo A. Smetonos laikų lietuviško gyvenimo problemos, okupacijos išvakarių įtampos, pirmoji sovietų, 1941–1944 m. nacių okupacijos.

Netikėta dovana iš praeitiesRimantas Jokimaitis