Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčia.

Kultūros istorikas mėgėjas, kraštotyrininkas Vilius Puronas tikina, kad Kairių bašnyčia, pastatyta apie 1792 metus, tik iš pirmo žvilgsnio atrodo kukli, bet pasidomėjęs jos istorija pamatai, kad ji kartu yra įdomi ir labai charakteringa mūsų Lietuvai.

Viena iš įdomių istorijų, kurias videoreportaže pasakoja V. Puronas – kad Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčioje yra tuokęsis Jonas Biliūnas. Kita istorija – kad daugiau kaip šimtą metų čia nebuvo nuolatinio kunigo.

„Reikia paminėti, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą, apie 1906 metus, toks Žvikų kaimo gyventojas Murza pradėjo rodyti labai gražią iniciatyvą – organizuoti, kad ši vieta taptų nuolatiniu kairiškių tikėjimo pastatu. Buvo suorganizuota ir klebonijos, ir ūkio sistema. Ir 1907 metais jau Kairiai turėjo nuolatinį kunigą. Net išliko pavardė, kad jis buvo Stanionis“, – pasakoja kraštotyrininkas V. Puronas.

Išsamiau apie Kairių bažnyčią – videoreportaže.

Bernardinai.TV