Leidykla „Katalikų pasaulio leidiniai“ Vilniaus knygų mugės metu kviečia į naujų savo leidinių pristatymus.

Ralph Martin „TROŠKIMŲ IŠSIPILDYMAS. Kelias į Dievą per šventųjų išmintį“. Iš anglų kalbos vertė Vilma Rinkevičiūtė. Kietas įrišimas, 512 p., 2017.

Knygoje autorius atveria turtingą katalikiškąją mistinę tradiciją. Remdamasis iškilių šventųjų ir Bažnyčios mokytojų – šv. Augustino, šv. Bernardo Klerviečio, šv. Kotrynos Sienietės, šv. Kryžiaus Jono, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, šv. Pranciškaus Salezo ir šv. Jėzaus Teresės (Avilietės) – veikalais, jis išsamiai aptaria visas dvasinio gyvenimo pakopas – nuo pirmųjų askezės žingsnių iki aukščiausios mistinės vienybės su Dievu.

Pristatymas įvyks 2018 m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) 12 val. 5.5 konferencijų salėje

Dalyviai:

J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

Br. kun. Dr. Saulius Rumšas OP

Moderatorius – Vygantas Malinauskas

---

s. Rima Malickaitė „MĖLYNAS APSIAUSTAS“. Kietas įrišimas, 136 p., 2018.

Serganti teta Sofija Rapolui, Lukai ir šuniukui Grikiui patiki atlikti svarbią užduotį, tačiau aiškiai Taip ir nepasako, ką jiems reikės nuveikti. Stengdamiesi išpildyti jos prašymą, vaikai papuola į požemio karalystę, kur gyvena akmenuigiai – akmeniniai padarai. Jie nelabai draugiški, apsimetinėja, meluoja, pataikauja. Vaikai ir juos lydintis šuniukas susidraugauja su vienu akmenuigiu. Ketveriukė patiria nuotykių, nugali visus pavojus, melą, blogį ir galiausiai atlieka jiems patikėta užduotį, kuri ne tik sutvirtina jų draugystę, bet ir juos pakeičia.

Pristatymas įvyks 2018 m. vasario 22 d. (ketvirtadienį) 14 val. Vaikų scenoje

Dalyviai:

J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Ses. Aldona Dalgėdaitė (Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos vyresnioji)

Ses. Rima Malickaitė

Moderatorius – dr. Paulius Subačius

---

Josef Pieper „APIE DORYBES“. Iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė. Serija „Bibliotheca christiana“. Kietas įrišimas, 232 p., 2018.

Šį tomą sudaro keturios savarankiškos knygos apie dorybes; jos nedidelės apimties – trumpai ir koncentruotai išsako esminius ir gyvenime svarbius dalykus. Itin vertinga Josefo Pieperio stiliaus ypatybė ta, kad jis neklaidžioja aplinkkeliais, nenuklysta nuo temos, jo nedomina skambūs žodžiai. Jis eina prie tikrosios dalyko šerdies ir čia pasilieka. Skaitytojui pateikiamas rezultatas, o ne ilgas ir varginantis ieškojimo procesas.

Pristatymas įvyks 2018 m. vasario 23 d. (penktadienį) 11 val. 3.2 konferencijų salėje

Dalyviai:

J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

J. E. Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis

Vertėja Giedrė Sodeikienė

Moderatorius – Bernardinai.lt vyr. redaktorius Donatas Puslys

--- 

Popiežius Pranciškus „Kai meldžiatės sakykite: TĖVE MŪSŲ“. Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis. Kietas įrišimas, 136 p., 2018.

Ši knyga – mano pokalbis su Marco Pozza apie maldą Tėve mūsų. Jėzus perdavė ją mums ne kaip formulę kreiptis į Dievą: ja esame kviečiami kreiptis į Dievą, kad atrastume save pačius ir  gyventume kaip tikri Jo vaikai, o tarpusavyje – kaip broliai. Jėzus mums rodo, ką reiškiabūti mylimiems Tėvo, atskleidžia, kad Tėvas trokšta išlieti mums tą pačią meilę, kurią iš amžinybės lieja savo Sūnui. Todėl viliuosi, kad kiekvienas, tardamas „Tėve mūsų“, vis tvirčiau įsitikins esąs mylimas, vis geriau supras, kad jam atleidžiama, kad jį vilgo Šventosios Dvasios rasa.

                                                                                             Popiežius Pranciškus

Pristatymas įvyks 2018 m. vasario 24 d. (šeštadienį) 11 val. LRT Forume – tiesioginė transliacija

Dalyviai:

J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas

J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ

Moderatorius – Edmundas Jakilaitis

---

Christiane Rancé „SIMONE WEIL. Neįmanomybės drąsa“. Iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė. Minkštas įrišimas, 288 p., 2018.

Simona Weil buvo tai, ką skelbė, – nuostabus gyvenimo, pasiekusio kraštutines ribas, įkūnijimas. Ji niekados neapsimetinėjo: aistros, pasibjaurėjimas, troškimai, beprotybės sukildavo ir  nuslopdavo sūkuryje, kuriame triumfavo jos gyvenimo genijus. Simona Weil buvo į dangų žengianti siela – traukiama aukštybių, graužiama savo vidaus. Taigi šventoji? „Šventoji pasaulietė“, – patikslina Michelis Serres’as. Šventoji besąlygišku įsipareigojimu, kurį rodė kiekvieną savo gyvenimo valandą, ieškoti tiesos ir stoti akis į akį su ja. Simona Weil leido sau nepaprastą malonumą būti nesuprantama savo amžininkams, kad būtų, be abejo, geriau suprasta XXI amžiuje.

Pristatymas įvyks 2018 m. vasario 25 d. (sekmadienį) 11 val. 3.2 konferencijų salėje

Dalyviai:

Vertėja Diana Bučiūtė

Poetė, meno kritikė, eseistė, kultūros laikraščio „Šiaurės Atėnai“ vyriausioji redaktorė

Giedrė Kazlauskaitė

Dr. Lina Vidauskytė

Moderatorius – Ridas Jasiulionis