Vida Morkūnienė „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“. Vilnius: „Baltos lankos“, 2018 m.

Minint 2018-uosius – jubiliejinius Tėvo Stanislovo – metus, „Baltų lankųׅleidykla perleidžia Vitos Morkūnienės knygą „Pokalbiai Tėvo Stanislovo celėje“. Šioje knygoje autorė sudėjo autentiškus pokalbius su Tėvu Stanislovu, vykusius įvairiais metais įvairiomis progomis, daugiausia – Dotnuvoje, Tėvo Stanislovo celėje.

Tėvas Stanislovas OFM Cap. – kun. Algirdas Mykolas Dobrovolskis – gimė 1918 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje. Mokėsi gimtajame mieste ir Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1936 m. įstojo į Plungės kapucinų vienuolyną, vėliau studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1944-aisiais įšventintas į kunigus.

Iki pirmojo suėmimo Tėvas Stanislovas pamokslavo beveik 100 parapijų, garsėjo drąsiais pamokslais, kurie kliuvo sovietinei valdžiai. 1948 m. rugpjūčio 11 d. buvo suimtas ir, apkaltintas ilgamete antisovietine veikla, nuteistas 10 metų lagerio.

1956 m. Tėvas Stanislovas grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas klebonu į Jurbarko rajono Vertimų parapiją. Pasirodžius naujam sovietinės valdžios įsakui, 1957 m. vėl suimtas ir ištremtas antrą kartą. Po kelių mėnesių paleistas į laisvę, sugrįžta į Vertimų parapiją. Vėliau Tėvas Stanislovas dirbo keliose parapijose, tačiau buvo nuolat prižiūrimas Religinių kultų reikalų tarybos, galiausiai neteko kunigystės teisės.

1966 m. kovo 7 d. paskirtas Paberžės (Kėdainių rajonas) klebonu. Iš Paberžės važinėjo po Lietuvą pamokslaudamas, rengė rekolekcijas kunigams, dalyvavo dekanatų konferencijose. Paberžėje sukaupė gausias ir vertingas senovinių daiktų, liaudies ir bažnytinio meno kūrinių, liturginių rūbų ir reikmenų kolekcijas. 1990 m. Tėvas Stanislovas paskiriamas atstatyti ir atkurti suniokotą Dotnuvos bernardinų vienuolyną ir tampa Dotnuvos (Kėdainių rajonas) parapijos klebonu.

1996 m. Tėvas Stanislovas Lietuvos valstybės apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, 1997 m. jam suteiktas Kėdainių krašto Garbės piliečio vardas.

Už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo metais Tėvas Stanislovas 1999 m. apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 1999 m. tapo „Santarvės“ premijos laureatu.

2002 m. kovo 28 d. Tėvas Stanislovas, jo paties prašymu, atleistas iš visų užimamų pareigų ir vėl paskirtas Paberžės parapijos klebonu. Mirė 2005 m. birželio 23 d., palaidotas Paberžės bažnyčios šventoriuje.