Gerardas Bagdonavičius. Šiauliai. Cirko kupranugariai Vilniaus gatvėje, 1930 m.

Iki 2018 m. birželio 17 d. Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) veikia istorinės kūrybinės fotografijos paroda „Tapatybės formatai. Tradicija ir modernumas tarpukario Lietuvos fotografijoje“.

Parodos fotografijose, kurias parodos kuratorė Vilija Ulinskytė-Balzienė surinko iš įvairių Lietuvos muziejų, privačių kolekcijų, atsiskleidžia daugiasluoksnės tarpukario Lietuvos tapatybės paveikslas, gamtos, miestų ir miestelių, visuomeninės sanklodos kraštovaizdis, pilietinė savivoka ir vertybės, užfiksuotos savitais fotografų vizualiniais formatais, reprezentuojančiais tradiciją ir modernius kūrybinius ieškojimus.

Gerardas Bagdonavičius. Potvynis seno parko kertelėje, 1926 m.

Lietuvos fotografija tarpukariu peržengė amato rėmus ir įsiliejo į modernėjančios valstybės parodų sales, spaudos leidinių puslapius, viešąją miestų ir miestelių erdvę. Nors vis dar girdėjosi svarstymų „Ar foto – menas?“, įvyko didžiulis kūrybinės fotografijos proveržis. Fotografijos profesionalai ir mėgėjai būrėsi į bendruomenes, rengė parodas, leido leidinius, spaudoje radosi fotografijos kritikos straipsnių. Fotografija populiarėjo ir asmeninėje erdvėje, kur ji buvo pritaikoma ne tik kasdienybės akimirkoms dokumentuoti, bet ir naudojama kūrybiniams eksperimentams.

Gerardas Bagdonavičius. Rasnickas fotografuoja Bortkevičių, Simanavičių ir Gedminą, XX a. 3–4 deš.

To meto kūrybinės fotografijos darbuose dominuoja tradicinė dokumentinė raiška, o turinyje – tautinės valstybės propaguojamos vertybės ir simboliai: tėviškės gamta, miestų atsinaujinimas, visuomenės pilietiškumas ir pan. Fotografinėje kasdienio gyvenimo kronikoje retesni socialiniai, psichologiniai motyvai. Visgi būta ir originalių temų ar kūrybinių individualios raiškos paieškų ir bandymų, atitinkančių modernizmo principus. Modernistinės gaidos ypač ryškios fotografavusių dailininkų kūryboje. Neretai tik asmeniniai eksperimentai, tada nepretendavę į meninės kūrybos statusą ir neeksponuoti to meto ekspozicijose, šiandien yra įgavę originalių ir savitų meno kūrinių vertę.

Vytautas Maželis. Varpinėje, Kaunas, XX a. 4 deš. vid.

Parodoje eksponuojama beveik 200 Vytauto Augustino, Petro Babicko, Gerardo Bagdonavičiaus, Balio Buračo, Jano Bulhako, Kazio Daugėlos, Jono Dvariškio, Povilo Karpavičiaus, Vytauto Maželio, Juliaus Miežlaiškio, Otto (Otono) Milaševičiaus, Antano Naruševičiaus, Veronikos Šleivytės, Domicelės Tarabildienės ir kitų autorių kūrinių, tarpukario fotografijos leidinių ir kitos medžiagos. Ekspozicija sudaryta iš dviejų  dalių. Atskirai pateikiama iki 1939 m. Lenkijos valstybėje buvusio Vilniaus fotografijos tradicija. Parodos pagrindą sudaro Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus rinkinio eksponatai, taip pat eksponuojami kūriniai iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės, Lietuvos dailės, Lietuvos nacionalinio, Kupiškio etnografijos muziejų rinkinių ir privačių kolekcijų.

Kazys Daugėla. Naščiai. 1938 m.

Kazys Daugėla. Saulėlydis, 1937 m.

Parodą lydi edukacinė programa, kurioje lankytojai gali užsiimti savarankiška veikla, tarpukario autorių kūrybą pristatančių leidinių ekspozicija. Parengta parodos atminimo suvenyrų kolekcija, skirta atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui. Kiekvieną mėnesį parodoje vyks paskaitos ir ekskursijos, leisiančios išsamiau susipažinti su tarpukario fotografija.

Antanas Naruševičius. Derliaus šventė Šiauliuose, 1937 m.

Balys Buračas. Lyduvėnų tiltas, XX a. 3–4 deš.

Jonas Dvariškis. Be pavadinimo, XX a. 4 deš.

Povilas Karpavičius. Vėjas. 1939 m.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejaus rinkinio nuotraukos