Norėdami suprasti šiandienos Evangelijos pasakojimą, turime prisiminti, jog visai neseniai girdėjome apie Jėzaus gundymą. Apie tai, kai šėtonas buvo užsivedęs Jį ant kalno.

Dabartiniai įvykiai taip pat vyksta ant kalno. O Evangelijos tekstas labai preciziškai nurodo: po šešių dienų – aiški aliuzija į žmogaus sukūrimo dieną, minimą Pradžios knygoje.

Tad kaip, pasak evangelisto, gimsta naujasis Adomas, kaip įvyksta žmogaus perkeitimas?

Kiekviena teksto detalė svarbi. Viskas čia telkiasi į Jėzaus asmenį, į Jo pramintą kelią, vedantį į žmogaus sudievinimą.

Homilijos autorius – kunigas Kęstutis Latoža, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas.

Bernardinai.TV