Fokoliarai.lt

Prieš dešimt metų atsisveikinome su viena žymiausių mūsų laikų katalikių moterų – Chiara Lubich (1920–2008). Įvairiose pasaulio šalyse vykstantys atminimo renginiai šįkart išryškina socialinę Fokoliarų judėjimo įkūrėjos skelbtų bei įgyvendintų idėjų reikšmę.

Tarptautinis fokoliarų judėjimas yra žinomas ne vien kaip dvasinio pasauliečių atsinaujinimo sąjūdis, kilęs dar iki Vatikano II Susirinkimo – 1943 m.

Jo terpėje subrendo ekonomikos projektas, paremtas evangelinėmis vertybės, dialogo mokyklos su įvairių kultūrų ir įsitikinimų žmonėmis, bičiulystė su kitų religijų išpažinėjais bei religinių įsitikinimų neturinčiais geros valios žmonėmis.

Chiaros Lubich vienybės charizmos svarbą mūsų laikų Bažnyčiai įvertino ne tik popiežiai, bet ir kitų konfesijų dvasiniai lyderiai – jos ekumeninis indėlis išties svarus.

Lietuvoje Chiaros dvasingumas pasklido dar gūdžiais tarybiniais metais, o nuo 1991 m. įsikūrė nuolatinis fokoliarų centras, buriantis įvairialypę bendruomenę: šeimas, vaikus, jaunimą, kunigus bei pašvęstojo gyvenimo narius, netikinčius.

„Minėdami dešimtąsias Chiaros Lubich mirties metines su dėkingumu Dievui apžvelgsime vienybės charizmos vaisius visuomenės ir mūsų asmeniniame gyvenime“, – sako rengėjai.

Visi norintieji kviečiami kovo 10 d. (šeštadienį) atvykti į Vilniaus kunigų seminariją (Kalvarijų g. 325).

Programa prasidės 14 val. šv. Mišiomis. 15 val. vyks programa salėje (vaikams bus atskira programa).

Organizatorių inf.