Popiežius Pranciškus (Jorge Mario Bergoglio) vardą popiežystei pasirinko šventojo Pranciškaus Asyžiečio garbei.

EPA nuotrauka

Nėra doktrinos Katalikų Bažnyčioje, kuri reikalautų naujai išrinkto popiežiaus po inauguracijos pasivadinti nauju vardu. Tai tradicija, kuri prasidėjo VI a. Tikrasis popiežiaus Jono II vardas buvo Merkurijus, jis persivadino pagal popiežių Joną, kuris buvo miręs kankinio mirtimi kalėjime vos prieš keletą metų. Kitus keturis šimtus metų popiežiai vėl vadinosi nuo gimimo turėtais vardais.

Popiežius Benediktas XVI (Joseph Aloisius Ratzinger)reiškė savo pagalbą šventajam Benediktui Nursiečiui ir „taikos popiežiui“ Benediktui XV.

EPA nuotrauka

Tačiau X a. Bažnyčiai vadovavusio Jono XII tikrasis vardas buvo Oktavijus, o Jono XIV – Pietro Canepanova. Pastarasis pontifikas nenorėjo vadintis kaip pirmasis, Jėzaus paskirtas popiežius Petras. Beje, kai kurie aiškina, kad būtent dėl Jėzaus Simonui suteikto Petro vardo popiežiai ir keičia vardus. Dar teigiama, kad vardai keičiami dėl praktiškos priežasties – vertimo į kitas kalbas.

Karol Józef Wojtyła Jonu Pauliumi II pasivadino dėl pirmtako Jono Pauliaus I. 

EPA nuotrauka

Nuo Jono XV (valdė 985-996 m.) popiežiai pradėjo reguliariau keisti vardus. Dažniausiai tuomet, kai tikrasis vardas būdavo germaniškas ar norint pagerbti pirmtaką. Pavyzdžiui, Jonas Paulius II šitaip pasivadino dėl pirmtako Jono Pauliaus I, kurio popiežystė truko tik 33 dienas. O pastarasis savo dvigubu vardu išreiškė pagarbą dviems savo pirmtakams – Jonui XXIII ir Pauliui VI, kurie vadovavo Vatikano II Susirinkimui.

Jonas Paulius I (Albino Luciani) dvigubu vardu išreiškė pagarbą dviems savo pirmtakams – Jonui XXIII ir Pauliui VI.

CNS nuotrauka

Paskutinis popiežius išlaikęs nuo gimimo turėtą vardą buvo Marcelijus II XVI a. Nuo jo visi pontifikai keitė vardus. Įdomu tai, kad iki prieš penkerius metus įvykusio Pranciškaus išrinkimo, daugiau kaip tūkstantmetį nebūta naujų popiežių vardų, naudoti tie patys. Populiariausias – Jonas – panaudotas per 20 kartų. Taip pat populiarūs Grigaliaus ir Benedikto, Klemenso, Inocento, Leono, Pijaus vardai.

Daugiau už savo pirmtakus keliavęs Popiežius Paulius VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini) kaip šv. Paulius skelbė Evangeliją visam pasauliui.

Jonas XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) nustebino pasirinkdamas Jono vardą po daugiau nei 500 metų pertraukos.

Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli Pijaus XII vardą išsirinko pagerbdamas savo pirmtaką.

Ambrogio Damiano Achille Ratti pasirinko Pijaus XI vardą dėl ankstesnių popiežių Pijaus X ir Pijaus XI. 

Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa Benedikto XV vardą pasirinko popiežiaus Benedikto XIV, kuris taip pat buvo Bolonijos vyskupas, garbei.

Pijus X (Giuseppe Melchiorre Sarto) savo vardu pagerbė anksčiau šį vardą turėjusius pontifikus, ypač Pijų IX, kovojusį prieš liberalius teologus.