EPA nuotrauka

Kovo 19 dieną sukakus lygiai penkeriems metams nuo popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios, Šventojo Sosto spaudos salė pateikė statistinius duomenis apie įvairialypę Šventojo Tėvo veiklą: mokymą, keliones, susitikimus, įvykius. Peržvelkime juos dar kartą.

Nuo savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus paskelbė du apaštalinius paraginimus „Evangelii gaudium“ (2013) ir „Amoris laetitia“ (2016); taip pat dvi enciklikas – „Lumen fidei“ (2013) ir „Laudato Sì“ (2015). 2015 metais paskelbta ypatingojo Gailestingumo Jubiliejaus bulė „Misericordiae vultus“.

Per penkerius metus popiežius taip pat paskelbė 23 „Motu proprio“ dokumentus, potvarkius įvairiais klausimais – ekonominių reikalų, liturgijos ir pan.

Šventasis Tėvas jau surengė 219 bendrųjų audiencijų. Jų metu skaitė katechezes aštuoniomis temomis – apie Tikėjimo išpažinimą, sakramentus, šeimą, gailestingumą, Dvasios dovanas, Bažnyčią, krikščionišką viltį. Paskutiniajame katechezių cikle, kuris tęsiamas ir šiandien, popiežius kalba apie šventąsias Mišias. Vidudienio maldos susitikimų, kuriems vadovavo popiežius, jau būta 286.

Per penkerius metus Pranciškus 22 kartus keliavo už Italijos sienų, kartais aplankydamas dvi arba tris valstybes. Per šias keliones popiežius lėktuvu ir automobiliu įveikė daugiau nei 249 tūkstančius kilometrų. Artimiausios kitos kelionės numatomos birželio mėnesį, aplankant Pasaulinės Bažnyčių tarybos būstinę Ženevoje, ir rugsėjo pabaigoje aplankant Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Šventasis Tėvas aštuoniolika kartų keliavo Italijoje, lankydamas vyskupijas, miestus, šventoves, paskutinį kartą šeštadienį, pabuvodamas vietose, kuriose gyveno Tėvas Pijus. Taip pat tris kartus popiežius Italijoje keliavo privačiai, aplankydamas evangelikų bendruomenę greta Neapolio, Greccio šventovę į šiaurę nuo Romos ir kelias vietoves centrinėje Italijoje po 2016 metų rugpjūčio žemės drebėjimo. Popiežius, kuris taip pat yra Romos vyskupas, aplankė šešiolika Romos parapijų ir dar devynis kartus keliavo Romoje kitomis progomis: pavyzdžiui, aplankydamas Šv. Egidijaus bendruomenę, Romos sinagogą, Romos liuteronų ir anglikonų bendruomenes.  

Pranciškus sušaukė keturis Vyskupų sinodus – du apie šeimą, kurie jau įvyko, Sinodą apie jaunimą, ateinantį spalio mėnesį, ir ypatingąjį Sinodą Amazonės reikalams, kuris planuojamas 2019 metų spalio mėnesį. Tą patį mėnesį popiežius paskelbė „Ypatinguoju misijų mėnesiu“.

Pranciškaus pontifikatą prisiminsime paskelbtų Vienuolinių ir ypač jubiliejinių Gailestingumo metų dėka.

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva į Bažnyčios gyvenimo kalendorių įterptos ir kelios teminės dienos, vienetinės ar pasikartojančios, siekiant atkreipti visų ar tam tikro regiono katalikų dėmesį į kai kuriuos klausimus ar situacijas: pasninko ir maldos už taiką Sirijoje dieną 2013, „24 valandų Viešpačiui“ dieną, pirmąkart minėtą 2014, kasmetinę Maldos už Kūriniją dieną, minimą nuo 2015-ųjų, Maldos už vargšus dieną ir Dievo Žodžio Sekmadienį, minimus nuo 2017 metų. 2018 metų sausį pirmą kartą minėta Maldos už migrantus ir pabėgėlius diena. Vasario mėnesį surengta speciali pasninko ir maldos diena už taiką Pietų Sudane, Kongo DR ir Sirijoje.

Šventasis Tėvas dalyvavo jau dviejuose Pasauliniuose jaunimo suvažiavimuose, 2013 –aisiais Rio de Žaneire ir, 2016-aisiais, Krokuvoje. 2019 metų sausį Pasaulinės Jaunimo Dienos įvyks Panamoje.

Per penkerius savo pontifikato metus popiežius Pranciškus sušaukė keturias konsistorijas, kurių metu 61 ganytojas gavo kardinolo titulą, 49 elektorių ir 12 ne elektorių, už ypatingus nuopelnus Bažnyčiai.

Šventasis Tėvas dvylika kartų vadovavo kanonizacijos apeigoms, devynis kartus Vatikane ir tris kartus kitur: JAV, Šri Lankoje ir Portugalijoje. Pranciškus šventaisiais paskelbė tokias šių laikų figūras, kaip popiežiai Jonas XXIII ir Jonas Paulius II ar Motina Teresė. Be to, kanonizavo pirmąją sutuoktinių porą: Liudviką ir Mariją Martenus, šv. Teresės iš Lisieux, Bažnyčios mokytojos, tėvus. Dar penkiais atvejais popiežius visuotinės Bažnyčios šventaisiais paskelbė tuos, kurie jau buvo gerbiami kaip šventieji vieno ar kito krašto Bažnyčioje. Naujų šventųjų skaičius siekia 880, tačiau reikia atsiminti, kad aštuoni šimtai šventųjų yra Otranto kankiniai, kanonizuoti vienoje byloje.