Kančios sekmadienis pradeda pačią iškilmingiausią Bažnyčios liturginių metų savaitę. Tirpsta Jėzaus žemiškojo gyvenimo akimirkos ir mes su kartu su Juo artėjame prie Kalvarijos.

Mūsų kelias prasideda džiaugsmingu Jėzaus įžengimu į Jeruzalę Verbų sekmadienį, sutinkame Didįjį Ketvirtadienį, su Juo kartu kenčiame Getsemanėje, su Jėzumi žengiame į Piloto rūmų menę ir taip iki Golgotos, kur atrodo viskas prarasta.

Sekmadienio homilijos autorius - kun. Algirdas Malakauskis OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministras.

Bernardinai.TV