Kunigas Ramūnas Mizgiris OFM svarsto, kokiomis aplinkybėmis tampame atviri Dievo malonei, ir ko iš mūsų tikimasi, kad būtume verti priimti dieviškąją paguodą. Diana ir Aidas Adomaičiai pasakoja apie dieną, kurią pradėjo būdami netikintys, o baigė jau pažinę ir pamilę Dievą. Tai liudijimas apie Šventosios Dvasios veikimą šeimos gyvenime.

Šventoji Dvasia yra advokatasKun. Ramūnas Mizgiris OFM - Artuma