Pasakojimas apie seniausią mūrinę sugriautą refomatų bažnyčią Lietuvoje, kadaise praaugusią žmones savo didybe ir grožiu. Deltuvos evangelikų-reformatų vienanavė bažnyčia – retas perėjimo iš gotikos į renesansą stiliaus pavyzdys Lietuvoje. 

Apie Deltuvos evangelikų-reformatų bažnyčios pirmuosius fundatorius žinių neišliko, todėl tiksli statybos data nėra žinoma. 1611 metais Deltuvos bažnyčia jau pažymėta Lietuvos evangelikų-reformatų, kalvinistų sąrašuose.

Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčioje kurį laiką gyveno vokiečių kareiviai. O karo pabaigoje besitraukdami susprogdino jos bokštą – dėl to smarkiai nukentėjo ir kitos pastato dalys. Vėliau statinys buvo neprižiūrimas ir sparčiai nyko.

Dabar buvusios bažnyčios vaizdą galima išvysti atsistojus ant specialios pakylos ir žvelgiant pro stiklą – realus statinys regimas 3D formatu.

Bernardinai.TV