Šv. Martynas buvo kilęs iš Todžio miesto Umbrijoje, Italijoje, gyveno Romoje.

Būdamas diakonu kiek laiko buvo popiežiaus pasiuntiniu Konstantinopolyje.

649 metais išrinktas popiežiumi. Tais laikais hierarchus tvirtindavo imperatorius. Konstantas II atsisakė tvirtinti Martyną I, nes skyrėsi jų nuomonės dėl Jėzaus Kristaus dieviškosios ir žmoniškosios prigimties. Imperatorius laikėsi monoteletizmo (nuomonės, kad Jėzus turėjo tik vieną valią), su kuriuo kovojo Martynas I.

Nepaisydamas imperatoriaus valios, popiežius Martynas I susikvietė į Lateraną 105 vyskupus ir pasmerkė monoteletizmą. Imperatorius paliepė vietininkui suimti Martyną I, bet, pasak legendos, vietininkas apako.

Vis dėlto 653 metais sunkiai sergantis Martynas I suimtas ir nuteistas kaip eretikas, viešai nuplaktas ir ištremtas į Krymą, kur 656 metais ir mirė. Greitai paskelbtas kankiniu.

Šv. Martyno, popiežiaus kankinio bažnyčia gimtajame Todi mieste (Italija)

www.gyvojiduona.lt informacija