Reglindis Raucos ir Irenos Veisaitės draugystės istorija yra stiprus liudijimas to, kokią galią turi tiesa, gailestingumas, atjauta. Prieš septynis dešimtmečius Reglindis senelis Helmutas Rauca savo rankos mostu galėjo nuspręsti, kam gyventi, o kam mirti. Šiandien jo anūkė Reglindis savo pavyzdžiu liudija, kaip nauja karta gali keisti istoriją siekdami gydyti paliktas žaizdas, skatinti tarpusavio supratimą. Visa tai puikiai papildo rabino Jonathano Sackso tekstas, primenantis mums, kad visada galime rinktis, ant kokio pamato kuriame pasaulį – meilės ar darviniškos kovos.