Popiežius Pranciškus lanko parapinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

EPA nuotrauka

Popiežius Pranciškus sekmadienio popietę aplankė parapinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

Per susitikimą su parapijos vaikais popiežius paguodė mažametį Emanuelį, per ašaras klausiusį, kur dabar jo neseniai miręs tėvelis, kuris buvo netikintis. Popiežius patikino, kad „Dievas nusprendžia kam vieta Danguje“. „Visi esame Dievo vaikai“, – aiškino vaikams popiežius.

Popiežius Pranciškus lanko parapinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

EPA nuotrauka

Jis susitiko atskirai su parapijos senjorais, su teistais asmenimis ir su vargstančiaisiais.

Popiežius Pranciškus lanko parapinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

EPA nuotrauka

Prieš popiežiaus aukotas šv. Mišias parapijiečiai ėjo išpažinties. Šventasis Tėvas Mišių homilijoje prašė malonės atverti širdis Kristaus tiesai, jog jis yra gyvas ir prisikėlė.

Popiežius Pranciškus lanko parapinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

EPA nuotrauka

Popiežius priminė Jėzaus mokinius, kurie, pamatę Jėzų po prisikėlimo, toliau abejojo, nes tiesa dar nebuvo įžengusi į jų širdis. Pasak popiežiaus, „lengviau tiesai pritarti mintimis, ne kaip ją priimti į širdį“.

„Mokiniai dėl juos apėmusio džiaugsmo negalėjo įtikėti, tačiau paskui įtikėjo“.

„Tai nauja jaunystė, kurią mums dovanoja Viešpats. Mes juk esame pratę būti nuodėmės sendinami. Nuodėmė visuomet sendina širdį. Nuodėmė ją sukietina, susendina ir išvargina. Nuodėmės išvargina širdį ir ji palaipsniui praranda tikėjimą prisikėlusiu Kristumi“, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius Pranciškus lanko parapinę Šv. Kryžiaus Pauliaus bendruomenę vakariniame Romos rajone Corviale.

EPA nuotrauka

Pasak jo, žmonės kartais samprotauja: „Apie tai negalvoju, tačiau tikrai būtų daug džiaugsmo, jei taip būtų...“ „Taip, jis gyvas, tačiau Danguje, su savo reikalais...“ Popiežius pridūrė, jog kiekvienas iš mūsų esame Dievo reikalas: „Jo reikalas – tai aš!, kiekvienas iš mūsų!“

Tekstas pagal Vatikano radijo pranešimus