Vaikai Dumos mieste, Damasko apylinkėse.

EPA nuotrauka

Po raketų smūgių į tris taikinius Sirijos Homso mieste ir Damasko apylinkėse šeštadienį, reaguojant į numanomą Basharo al Assado režimo panaudotą cheminį ginklą prieš civilius, bendrą pareiškimą paviešino graikų ortodosų, sirų ortodoksų ir graikų melkitų patriarchai.

Antiochijos graikų melkitų patriarchas Juozapas Absi

Jie pasmerkė „brutalią JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos agresiją šį rytą prieš mūsų brangiąją Siriją, įtariant vyriausybę panaudojus cheminius ginklus“. Pasak jų, tai „akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas“ ir „nepateisinamas išpuolis“ prieš suvenernią valstybę, Jungtinių Tautų narę.

Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas Jonas X, Antiochijos sirų ortodoksų patriarchas Ignacijus Aphremas II ir Antiochijos graikų melkitų patriarchas Juozapas Absi teigia, kad „skaudu, kad esame atakuojami galingų valstybių, kurioms Sirija nepadarė jokios žalos“. Pareiškime rašoma, kad tokia agresija sunaikina galimybes spręsti problemą taikiai, eskaluoja konfliktą ir skatina teroristus tęsti savo veiklą.

„Kviečiame bažnyčias agresyviai veikusiose šalyse atlikti savo krikščioniškas pareigas pagal Evangelijos mokymą ir pasmerkti agresyvius veiksmus, reikalauti savo valdžios įsipareigoti tarptautinės taikos apsaugai.“

„Kviečiame Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą prisiimti savo vaidmenį dirbant dėl taikos, o ne prisidedant prie karų eskalavimo.

Antiochijos sirų ortodoksų patriarchas Ignacijus Aphremas II. syriacpatriarchate.org nuotrauka.

„Gerbiame Sirijos kariuomenės drąsą, heroizmą ir pasiaukojimą […] Meldžiamės už kankinių sielas ir sužeistųjų pasveikimą. Tikime, kad kariuomenė nebus palenkta išorinės ar vidinės agresijos, kad jie tęs drąsią kovą su terorizmu, kol kiekvienas Sirijos žemės colis bus išvalytas nuo terorizmo. Taip pat giriame drąsiai Siriją ir jos žmones užstojančias draugiškas valstybes.“

Trečiadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tviterio tinkle grasino: „Rusija žada numušti bet kokias ir visas į Siriją nutaikytas raketas. Ruoškis, Rusija, nes jos atskries, gražios, naujos ir „išmanios“! Neturėtumėte bendradarbiauti su dujomis žudančiu gyvuliu, kuris mėgaujasi naikindamas savo žmones!“ Žvėriu, kuris žudo savo žmones ir tuo mėgaujasi!“ Ketvirtadienį jis parašė, kad smūgis Sirijai gali būti suduotas labai greitu metu arba visai ne.

Atsakydamas į šiuos grasinimus Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas Jonas X socialiniame feisbuko tinkle paviešino tokį trumpą pareiškimą: „Smerkiame bet kokią Amerikos agresiją prieš mūsų žmones.“ Graikų ortodoksų Bažnyčia yra gausiausia iš visų krikščioniškų konfesijų Sirijoje.

Antiochijos graikų ortodoksų patriarchas Jonas X. Facebook nuotrauka.

Manoma, kad prieš septynerius metus trunkantį karą krikščionys sudarė daugiau nei 10 proc. visų šalies, kurioje apaštalas Paulius atsivertė į krikščionybę, keliaudamas į Damaską, gyventojų. Krikščionys linksta remti al Assado režimą kaip atsvarą juos persekiojančiai teroristinei „Islamo valstybei“. Pasak tarptautinės organizacijos „Atviros durys“, padedančios persekiojamiems krikščionims visame pasaulyje, Sirija – viena iš dešimties valstybių, kur Kristaus sekėjams gyventi pavojingiausia. „Islamo valstybė“ krikščionims leidžia pasirinkti tarp mirties ir atsivertimo į islamą. Žmonės žudomi, kankinami, grobiami, vejami iš namų, niokojamos bažnyčios. 

Sekmadienį piligrimams, susirinkusiems Šv. Petro aikštėje, popiežius Pranciškus sakė: „Mane labai liūdina dabartinė padėtis pasaulyje, kuriame, nepaisant tarptautinės bendruomenės turimų priemonių, nesugebama susitarti dėl bendrų veiksmų siekiant taikos Sirijoje ir kituose regionuose. Be paliovos melsdamasis už taiką ir kviesdamas tai daryti visus geros valios žmones, vėl kreipiuosi į visus politinius lyderius, kad svarbiau už viską būtų teisingumas ir taika.“

Popiežius Pranciškus kalbasi su Antiochijos sirų ortodoksų patriarchu Ignacijumi Aphremu II. L'Observatore Romano nuotrauka.

Už taiką melstis pakvietė ir Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby. Socialinio feisbuko tinklo paskyroje jis pasidalino malda už visus, paliestus karo Sirijoje: 

Visos galios ir jėgos, išminties ir meilės Viešptie,
atidavei savo viengimį Sūnų kad gyventų su kenčiančiais ir vargstančiais, kad mirtų už mūsų nuodėmes ir dėl mūsų prisikeltų.
Tavo rankose teisingumas yra tobulas, jose susitinka gailestis ir teisybė.
Meldžiamės už visus, paliestus karo Sirijoje, už nekaltus nuodijamus žmones, už sielvartaujančius ar sužeistus smurto; už tuos, kurie tarnauja mūsų karinėse pajėgose, kurie priima sprendimus ir duoda įsakymus.
Būk gailestingas Sirijos žmonėms, suteik kenčiantiems teisingumą ir leisk iš nuolaužų ir baimės pakilti naujam gyvenimui.
Meldžiame Tavo prisikėlusio Sūnaus, Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties vardu. Amen.

Parengė Rosita Garškaitė