Jaunimo forumas 2018

Balandžio 13 dieną Kaune įvyko devintasis Jaunimo sielovados forumas, šiemet puoselėjęs temą „Sinodas 2018. Jaunimas. Tikėjimas. Pašaukimas“. Forumo programa buvo skirta visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: katechetams, jaunimo vadovams, sielovadininkams bei aktyviems bendruomenių jaunuoliams. Siekta aptarti darbo su jaunimu patirtis bei žvelgti į perspektyvas, analizuoti jaunimo sielovados tendencijas, ieškoti naujų veiklos galimybių ir bendryste gilinti bendradarbių ryšius. Forume susitiko bene 250 jaunimo sielovados bendradarbių iš visos Lietuvos. Susitikimą Kaune pradėjus šventosiomis Mišiomis, dieną aidėjo gausi forumo programa – apžvalginės konferencijos Sinodo apklausos bei priešsinodinio jaunimo susitikimo temomis, jaunimo atstovų diskusija, teminiai užsiėmimai pašaukimo ir tikėjimo temomis, o dienos programa baigta maldos vakaru jėzuitų bažnyčioje. Apie įvykusį forumą – pokalbis su Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadove Roberta Daubaraite-Rande.

Jaunimo forumas 2018

Kodėl jaunimo sielovados forumui buvo pasirinkta tema „Sinodas 2018. Jaunimas. Tikėjimas. Pašaukimas“? 

Už šią temą turėtume būti dėkingi popiežiui Pranciškui. Šiais metais jis pasaulio vyskupus kviečia su jaunimu kalbėtis tikėjimo ir pašaukimo įžvelgimo temomis, įsiklausyti į tai, ką jaunimas sako Bažnyčiai. Popiežius priešsinodiniame jaunimo susitikime Romoje reikšmingą jaunimo poziciją šios dienos Bažnyčioje pažymėjo Šventojo Rašto mintimi: „Paskui išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos; jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus, jūsų seneliai sapnuos sapnus, o jūsų jaunuoliai turės regėjimų“ (Jl 3, 1). 

Lietuvos jaunimo pastoracijos taryba nusprendė šių temų aptarimu rinktis jau patikrintą – forumo – formatą. Forumas reiškia, jog renginio metu jaunimas, o taip pat jaunimo sielovados darbuotojai mokėsi ne tik klausydami, bet diskutavo tarpusavyje, dalinosi patirtimis ir visų svarbiausia, klausėsi pačių jaunų žmonių. Apie savo tikėjimo kelionę bei patirtis Bažnyčioje dalinosi jaunuoliai, kurie tikėjimą perėmė šeimose, taip pat tie, kurie augo netikinčiose šeimose, bet vėliau atrado Dievą ir Bažnyčią, taip pat jaunuoliai, kurie nelaiko savęs tikinčiais ir religijos nepraktikuoja.

Jaunimo forumas 2018

Forumo metu taip pat buvo aptartas dokumentas, apibendrinantis šios dienos jaunimo tikėjimo ir pašaukimų situacija Bažnyčioje. Jis yra paruoštas jaunų žmonių, kurie kovo mėnesį buvo susitikę priešsinodiniame jaunimo susitikime. 

Dar viena svarbi forumo dalis – tai jaunuolių atsakymų į klausimus, kuriuos uždavė artėjančio vyskupų Sinodo jaunimo tema organizatoriai, aptarimas. Anketa, kurią užpildyti galėjo jaunuoliai iš viso pasaulio, buvo išversta ir į lietuvių kalbą. Į anketos klausimus atsakinėjo 14–29 m. jaunuoliai ir apibendrinimui buvo atrinktos 906 anketos, atitikusios šį amžiaus kriterijų. Pristatant šį tyrimą buvo akcentuojama, jog atsakymai nereprezentuoja visos Lietuvos jaunimo, nes anketas daugiausiai pildė parapijos jaunimas, kuris dalyvauja įvairiuose katalikiškuose renginiuose. Tad kai kurie duomenys skiriasi nuo anksčiau pristatyto tyrimo apie jaunimo situaciją Europoje rezultatų. Pavyzdžiui, net 40 proc. anketas pildžiusiųjų dalyvauja Mišiose bent kartą per savaitę o 60 proc. dalyvavo bent viename Jaunimo centrų organizuotame renginyje. Šis tyrimas parodė tiek džiuginančias tendencijas parapijose, tiek tam tikrus iššūkius.

Kokie įspūdžiai apie forumo dalyvių auditoriją? 

Nors Bažnyčioje matome tendenciją, jog jaunimo mažėja, forume ne sykį nuskambėjo faktas, jog jaunimas nori atsakomybės ir ieško galimybių įsipareigoti Bažnyčios tarnystėse. Forumas buvo gera proga jaunimui kalbėti. Dalyviai turėjo progą išgirsti, apie ką jaunuoliai mąsto: kokia jų svajonių Bažnyčia, ką jie norėtų pagerinti, pagilinti, jaunuoliai brandžiai išsakė, ko siekia.

Jaunimo forumas 2018

Popiežiui Pranciškui inicijuojant susitikimą su Lietuvos jaunimu Vilniuje rugsėjo 22 dieną, norisi klausti, kokiomis iniciatyvomis jaunuoliai galėtų atsiliepti į šį kvietimą?

Planuojama, kad gegužės mėnesį prasidės savanorių nuo 16 metų registracija, tad jaunuoliai yra kviečiami ruoštis savanoriauti ir sulaukus informacijos apie registracijos pradžią, nedelsti ir registruotis. Kiekvieno jų tikrai reikės, kad popiežiaus vizitas įvyktų, būtų džiugus ir šventiškas. Savanoriai darbo turės tiek Vilniuje, tiek Kaune. Ruoškimės ir laukime informacijos apie registracijos pradžią. 

Taip pat kviečiame jaunuolius ruoštis popiežiaus vizitui, siūlant idėjas bei įsitraukiant į įvairias iniciatyvas. Susisiekite vyskupijų jaunimo centrais ir siūlykite savo idėjas, projektus, kurie padėtų labiau pažinti jūsų parapijas, padėtų įgyvendinti popiežiaus kvietimą gailestingumo darbams, kurių dėka daugiau sužinotume ir apie Bažnyčią, ir apie patį popiežių. Ruoškimės šiam susitikimui kartu.

Parengė Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras