Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia.

Kultūros istorikas mėgėjas, kraštotyrininkas Vilius Puronas, videoreportaže pristatydamas Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčios istoriją, sako, kad tai vienas gražiausių Šiaurės Lietuvos išlikusių architektūros paminklų iš 19 šimtmečio pabaigos. Bažnyčia pradėta statyti 1896 metais ir užbaigta apie 1904-uosius.

„Tiesiog sąšauka su lietuvių kalbos grįžimu į mūsų tėvynę Lietuvėlę“, – tvirtina V. Puronas.

Yra išlikusi netgi šio architektūros komplekso autoriaus pavardė – tai Karlas Eduardas Strandmannas. Nors apie jį, kaip kūrėją, galima pasakyti mažai, užtat apie jį daug byloja pats pastatas.

Pasak istoriko, Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia visame kraštovaizdyje vyrauja labai charakteringai: į viršų lekiančios pseudogotikinės strėlės, viena vertus, savaip mus priartina prieš Viešpaties, kita vertus – ir prie lietuviškos architektūros ypatybių.

„Gruzdžių bažnyčios interjere irgi yra kai kas įdomaus. Ten galima pamatyti ne tik šios bažnyčios statytojo atvaizdą, tačiau ir tris paveikslus, kurie vienaip ar kitaip yra minimi mūsų menotyrininkų – Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu, Šv. Jurgio ir Šv. Mykolo“, – pasakoja kraštotyrininkas V. Puronas ir priduria, kad paveikslų meninė išraiška savaip susijusi su Vilniaus Aušros Vartų technologija ir sentimentais.