Vertėjas, kultūrologas, pirmasis „Naujojo Židinio–Aidų“ vyr. redaktorius Petras Kimbrys (1948–2018). Evgenios Levin nuotr.

Balandžio 21 d. rytą mirė vertėjas, kultūrologas, pirmasis „Naujojo Židinio–Aidų“ vyr. redaktorius Petras Kimbrys. 

Trečiadienį, balandžio 25 d. 12 val. Petras Kimbrys bus pašarvotas Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3). 19 val. ten pat bus aukojamos šv. Mišios.

Ketvirtadienį, balandžio 26 d., 12 val. Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3) bus aukojamas laidotuvių Mišios, po kurių velionis bus palydėtas į Petrašiūnų kapines.

Žmona Brigita su vaikais ir anūkais kviečia visus dalyvauti pagal galimybes, o negalinčius kviečia melstis už Petrą.

---

Dar 1973 m. su pogrindine katalikų spauda pradėjęs bendradarbiauti Petras Kimbrys užsitarnavo neginčijamą autoritetą tarp vertėjų ir redaktorių. Pirmasis krikščioniškosios kultūros žurnalo „Naujasis Židinys–Aidai“ vyriausiasis redaktorius suredagavo daugybę originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų, buvo Šventojo Rašto kanoninio ir ekumeninio leidimo specialusis redaktorius, Jono Pauliaus II tekstų vertėjas.

Laureatas dalyvavo Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos (UCIP) veikloje. 1992–2001 m. buvo Lietuvos Biblijos draugijos Direktorių tarybos narys, 1993–1996 m. Lietuvos radijo ir televizijos valdybos narys, 2001–2003 m. – fondo lietuviškai kultūrai ugdyti „Į laisvę“ Lietuvos filialo tarybos narys.

Dirbdamas M. K. Čiurlionio muziejuje parengė Mykolo Žilinsko kolekcijos katalogą, paskelbė straipsnių Lietuvos taikomosios dailės ir M. K. Čiurlionio kūrybos tematika.

P. Kimbrys parašė filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“ (1995 m.), parengė „Biblijos vardų adaptavimo principus“ (kartu su kt., 1997 m.) ir sudarė „Biblijos vardų žodyną“ (2000 m.).

Ypatingą dėmesį skirdamas žanro stiliaus ir ribų pajautimui, padėdamas taisyklingai ir stilingai rašyti, mokydamas tiksliai formuluoti mintį, komponuoti struktūrą ir pasakojimą, P. Kimbrys išugdė ne vieną talentingą autorių ir vertėjų kartą.

2011 metais Petrui Kimbriui įteikta literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“, simbolizuojanti kruopštų redaktoriaus darbą, 2017-aisiais – Bronio Savukyno premija.