Numazgojęs mokiniams kojas, Jėzus kalbėjo: 
    „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: tarnas ne didesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys ne didesnis už savo siuntėją. – Jeigu tai suprantate, būsite laimingi taip elgdamiesi. 
    Deja, aš tai sakau ne apie visus. Aš žinau, ką esu išrinkęs, bet turi išsipildyti Rašto žodžiai: „Tas, kuris valgė mano duoną, taikėsi man įspirti“. Sakau jums jau dabar, prieš įvykstant, kad įvykus tikėtumėte, jog Aš Esu. 
    Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs“. 

Apd 13, 13–25: Iš Dovydo palikuonių Dievas išvedė gelbėtoją Jėzų.

Ps 89, 2–3. 21–22. 25. 27. P.: Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius. / Aleliuja.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Saulius kalba apie Dievo darbus Išrinktojoje tautoje: kaip jis gelbėjo savo tautą, maitino, saugojo, atidavė žemes, davė ir šalino karalius... Visa tai – ruošiant žmones savo Sūnaus atėjimui. Ir ką gi veikia Dievo Sūnus žemėje? Trejus metus gydė, mokė, maitino, guodė žmones, o pabaigoje, kai atėjo metas apreikšti ir paskelbti svarbiausius dalykus – nuplovė mokiniams kojas.

Iki tol mokiniai kantriai ir su meile sekė ir klausė Jėzaus, tačiau laukdami, kad šis įkurs Dievo karalystę, o už tai, kad buvo ištikimi, juos išaukštins, pagerbs, patarnaus... Tačiau Viešpats pasakė, kad jie ir toliau turės kitiems tarnauti, nes negali būti didesni už savo Mokytoją.

Turi tarnauti visiems ir kiekvienam, kad būtų didūs, kaip jų Mokytojas, kad būtų dieviški. Didžioji žmogaus santykio su Dievu dalis – prašymai ir maldavimai: „Duok, Viešpatie, suteik, išklausyk, padaryk, apsaugok, išgydyk, paguosk, atitaisyk, ką pagadinau...“ Ir Dievas eina, skuba, dalija ir moko...

O jeigu ką padaro ne taip, būna apkaltintas: kodėl mane nuskriaudė, pamiršo, nemyli...

Visi turime teisę iš jo tikėtis ir gauti, tačiau Jėzus mus moko kartu su juo dalinti, išklausyti, skubėti į pagalbą ir patarnauti. Bažnyčia mus kviečia būti su tais, kurie kartu su Jėzumi neša Dievo malones visiems žmonėms. Tai yra Dievo darbas ir tikroji žmogiškumo didybė.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai