Prieš kelias dienas mirė a. a. vertėjas, redaktorius Petras Kimbrys. Tikras kultūros valstybės pilietis. Praėjusių metų pabaigoje Kultūros ministerijoje jam įteikta Bronio Savukyno premija už išugdytą „Naujojo židinio–Aidų“­ redaktorių mokyklą ir už lietuvių kalbos grynumo bei taisyklingumo puoselėjimą. Tardamas padėkos žodį tądien jis sakė: „Apskritai redaktoriaus darbas dirbamas tyliai ir šia prasme priskirtinas prie artimo meilės darbų, kurie kokybiškiausi tada, kai daromi tyliai, niekam tarsi nepastebint ir nejuntant. Būtent tada jie palieka giliausius pėdsakus, ir tie pėdsakai gali susilaukti tąsos, nes nesibaigia su vienu žmogumi.“

Laudacijėlė B. Savukyno premijos laureatui Petrui KimbriuiVirginijus Gasiliūnas - Naujasis židinys