„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: 'Einu jums vietos paruošti!?' Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“. 
    Tomas jam sako:„Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“ 
    Jėzus jam sako:„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“. 

Apd 13, 26–33: Pažadą Dievas įvykdė, prikeldamas Jėzų

Ps 2, 6–7. 8–9. 10–11. P.: Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave šiandien. / Aleliuja.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Tikėti – tai daugiau, nei tik pritarti išgirstoms tiesoms. Religinis, o ypač krikščioniškasis tikėjimas reiškia pasitikėjimą, paties savęs, savo gyvenimo ir bendruomenės kūrimą, remiantis tais pagrindais, kuriuos tikėjimas išreiškia.

Žydams paskelbtoji ir Kristaus patvirtinta tikėjimo žinia nėra teologinio mokslo rinkinys apie tai, „kaip Dievas padarytas“ ir kaip jis veikia. Nėra nagrinėjama, iš kur atsirado Dievas, o apie pasaulio atsiradimą pasakyta tiek, kad būtų aišku, jog visa yra sukurta vienintelio Dievo, kuris vienintelis tą pasaulį valdo.

Tikrasis Apreiškimo turinys yra Dievo ir žmogaus meilės istorija, nesibaigiantis žmogaus kvietimas patikėti savo egzistenciją Dievui, tai yra vienintelis tikėjimo pagrindas, tikrasis visko išsipildymas ir žmogiškoji laimė.

Žmogus, neišdrįsdamas savęs patikėti kitam, ieško, reikalauja „mokslo“, kuriam gal galėtų pritarti ir jaustis artimas Dievui. Jėzus visada atmeta tokius žmonių ir savo mokinių reikalavimus, vietoje studijų kviesdamas susivienyti su jo asmeniu: mąstyti jo mintimis, daryti jo darbus, vertinti iš dieviškosios meilės pozicijų.

Kelias yra ne kažkur šalia jo, bet jis pats, taip pat ir tiesa, ir gyvenimas, kuriuos patirti galima tik Jėzuje Kristuje, giliai susivienijus su juo.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai