Evangelija kalba apie visišką šakelių priklausomybę nuo vynmedžio. Šis akivaizdus biologinis faktas pasitelkiamas kaip metafora – esame prašomi palaikyti ryšį su Tuo, kuris mums duoda energijos, kuris maitina. „Tenka pripažinti, kad šiuolaikiniam žmogui kvietimas pasilikti vynmedyje skamba beveik kaip raginimui pasilikti kalėjime“, – sako homilijos autorius, kunigas pranciškonas Arūnas Peškaitis OFM.

Šiandien daugelis esame blaškomi savo jausmų, potraukių vėjyje, mus kviečia užeiti tai vienur, tai kitur. Mūsų jaunimas didžiąją gyvenimo dalį leidžia Akropoliuose. Kalbėjimas apie vertybės, jų hierarchiją, autoritetą iškart vertinamas kaip autoritarizmas. Tačiau kas mes be vynmedžio? Kas mes be Dievo? Ar laisvė ir autoritetas būtinai privalo vienas kitą paneigti?

Bernardinai.TV