Savo naujausioje knygoje „Kelias į nelaisvę“ istorikas Timothy Snyderis aptaria naratyvus, kuriuos mes šiandien dažnai nereflektuodami vis kartojame taip siekdami nusimesti asmeninę atsakomybę už būtinybę suvokti istoriją, kad galėtum veikti dabartyje siekdamas geresnės ateities. Nesvarbu, ką darysi, viskas bus gerai – visa tai dvelkia neišvengiamybe. Nesvarbu, ką darysi, viskas bus blogai – yra amžinybės dvelksmas. Abiem atvejais tariame, kad esame tik sraigtelis, nuo kurio niekas nepriklauso. T. Snyderis argumentuoja, kad dėl savęs pačių privalome keisti tokį požiūrį.