Kazys Bradūnas – ne tik poetas, bet ir redaktorius. Neseniai išleista jo literatūros ir kultūros kritikos rinktinė „Kertinė paraštė“. Taip jis vadino savo vedamuosius, kuriuos rašė dvidešimt metų, redaguodamas seniausio JAV leidžiamo lietuvių dienraščio „Draugas“ kultūrinį priedą. Ši rinktinė ne tik atveria kiek menkiau pažįstamą K. Bradūno kūrybos ir veiklos pusę, bet ir parodo platų išeivijos kultūrinio gyvenimo spektrą, aktualizuoja išeivijos intelektualinę mintį.

Lietuviškumas visuotinumeKazys Bradūnas - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas